Pro objednávky a dotazy volejte: +420 724 366 684(PO-PA od 8-18 hod.)
Pro objednavky volejte PO-PA od 8-18hod.
+420 724 366 684

Přestaňte řešit účty za elektřinu!

NYNÍ AKCE!

Posledních 50 kusů solárních systémů za levnější cenu. Platí do 30.9.2022. Neváhejte!

Naše nejnovější montáže

Poděbrady Červenec 2022
Velký osek Červenec 2022
Poděbrady Červenec 2022
Kolín Červenec 2022
Pečky Srpen 2022
Poděbrady Srpen 2022
Kolín Srpen 2022
Poděbrady Srpen 2022
Kolín Srpen 2022

Fotovoltaika (FVE) a domácí solární elektrárny na míru

Výše dotace
40 000 - 225 000 Kč

Fotovoltaika (FVE) a domácí solární elektrárny na míru

Jedná se o dotaci na domácí fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Na vybavení solární elektrárny pro váš dům lze čerpat dotaci z dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ). Podmínky pro přijetí a vyplacení dotace pro FVE pro žadatele naleznete níže.

Fovotoltaika - co byste měli vědět?

 • Být vlastník nemovitosti v ČR – o dotaci navíc smí zažádat pouze majitel nemovitosti (budova musí být ale zkolaudovaná jako objekt k bydlení a energie z fotovoltaiky musí být využívána k pokrytí vlastní spotřeby). Nové podmínky umožňují získat dotaci i chatařům a chalupářům, podmínkou ale je, že zde máte vedený trvalý pobyt a budova musí mít také své číslo popisné. Zároveň je třeba prokázat, že zde máte trvalý pobyt nejméně 2 roky před podáním žádosti. Dotovaná fotovoltaika musí sloužit pro dům, který nemá více než 3 bytové jednotky. U většího počtu bytů je nemovitost považována už za bytový dům. O dotace mohou nově žádat rovněž bytové domy mimo Prahu (zisk dotace pro bytové domy je podmíněn souhlasem všech vlastníků bytových jednotek), ale za trochu jiných podmínek. Dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu. Nově můžou získat dotační podporu také ostrovní systémy.
 • Výkon do 10 kWp (pro ziska dotace) – na fotovoltaiku s menším výkonem než 2 kWp dotaci nelze dostat vůbec. U FVE s větším výkonem než 10 kWp o dotaci sice nepřijdete, ale její výše je zastropována právě hodnotou 10 kWp. Veškerý výkon a náklady spojené s výstavbou FVE nad tuto hranici si tak pořizujete čistě už jen na vlastní náklady. Navíc počítejte s tím, že provozovat FVE větší než 10 kWp můžete jen s licencí od Energetického regulačního úřadu. Limit 10 kWp ovšem ve skutečnosti nepředstavuje žádný problém. Pro naprostou většinu rodinných domů totiž bohatě stačí fotovoltaika s o dost menším výkonem. Dotace se poskytuje výhradně na nové systémy. Nelze o ni tedy bohužel žádat, pokud chcete rozšířit či upravit stávající fotovoltaický systém. Pokud jste si již zažádali a nyní jste přišli na to, že byste měli nárok na vyšší dotaci, žádost za vás stáhneme a přepracujeme. Klíčové je, abyste vy přislíbený dotační příspěvek z předchozího programu ještě neměli na svém účtu. Pokud už k vyplacení podpory došlo, změna se provést nedá.
 • Jedná se o nový zdroj energie – nový zdroj energie musel být či bude nainstalován a plně uhrazen až po 1. lednu 2021. O dotaci podle nových podmínek NZÚ můžete tedy žádat i zpětně. Ale jen v případě, že jste ani sebemenší zálohu neuhradili v roce 2020 či dříve (tzn. nelze rozšířit stávající, například jen přidáním baterií, pokud jste již dostali dotaci na účet). Finanční podpora je v rámci NZÚ omezená do maximální výše 50 % celkových nákladů nezbytných na realizaci. Pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), dostanete ještě o 10 % víc, než je maximální částka pro jednotlivé typy úprav. Pokud se nenacházíte v kraji, který má 10% zvýhodnění, můžete nakombinovat jednotlivě dotovaná dílčí opatření mezi sebou a získat tak další desítky tisíc korun navíc (například při kombinace např. zateplení + FVE dostanete dalších 10 000 Kč, při kombinaci s Kotlíkovou dotací dalších 20 000 Kč, za přidání technologie pro dobíjení elektromobilu až 30 000 Kč). Dle podmínek NZÚ máte také nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.
 • Technologické a technické parametry
  • Poměr výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií – nové podmínky NZÚ nastavují nová pravidla i v oblasti velikosti bateriového úložiště. Dřív musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, teď je minimální podporovaný poměr 1:1. Tím se tedy definuje spodní hranice instalované kapacity. Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není (je to stejné jako u velikosti elektrárny – můžete si domů instalovat libovolně velké úložiště). Ovšem opět je tu jen dotační strop, respektive dva stropy: Maximální velikost dotace je zmíněných 200 000 Kč. To je společný příspěvek pro fotovoltaiku i úložiště (tedy nelze čerpat 200 000 Kč na fotovoltaiku a dalších 200 000 Kč na baterie, příspěvek je na obojí dohromady). Tomuto limitu je ještě nadřazena podmínka maximálního podporovaného poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií 1:2. Jinými slovy: Na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny. „Budete-li mít na střeše fotovoltaiku o velikosti 2 kWp, podporu v rámci NZÚ můžete čerpat pro úložiště v rozmezí 2-4 kWh. Pokud by baterie měly nižší kapacitu, dotace se na ně nevztahuje. Pokud si naopak nainstalujete víc baterií, nikdo vám to nezakáže, ale cokoli nad 4 kWh už bude bez dotace.
  • Účinnost měniče, střídače a FVE panelů – hybridní měniče musí mít euro účinnost alespoň 92%, střídače 92% a solární panely alespoň 18%.
  • Správné umístění panelů – FVE panely musí být umístěny na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezovaly růst vegetace a její údržbu. Fotovoltaiku smíte nově umístit i na související objekty (pergola, stodola, garáž, plot apod.) a na pozemní konstrukci. Pod tou musí být umožněn růst vegetace. Další podmínka je, že elektřinu vyrobenou fotovoltaikou musíte využít pro pokrývání vlastní spotřeby, nikoliv pro prodej elektřiny do sítě.Podporované varianty fotovoltaické elektrárny:
   • Fotovoltaika na přípravu teplé vody neboli akumulace tepla do bojleru.
   • Fotovoltaická elektrárna bez akumulace – novinka oproti předchozímu období.
   • Fotovoltaika s elektrickým akumulátorem (bateriový systém).
   • Fotovoltaika s tepelným čerpadlem.
   • Ostrovní elektrárna – domy bez připojení k elektrické síti mohou získat dotaci na pořízení ostrovní fotovoltaické elektrárny.
 • Musíte podat žádost – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Žádost je nově možné kompletně podat online do 1.9.2022. Navíc k získání dotace už nebude potřeba energetický posudek. Pokud si necháte instalovat fotovoltaiku u nás, žádost podáme v rámci zakázky za vás. Od vás budeme potřebovat pouze zaslat kód ke zplnomocnění. Dotace na FVE se vyplácí zpětně. Žádost tedy odesíláme po dokončení instalace a obdržení celé fakturované částky. Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my, jakmile dojde k prvnímu paralelnímu připojení.

Proč mít vlastní fotovoltaickou elektrárnu?

Úspora

Snížíte i více jak o polovinu vaše roční výdaje za elektřinu.

Návratnost

Prvotní investice se vám může vrátit do 4-7 let.

Dlouhá životnost

Životnost solárních panelů je běžně 25 až 30 let.

Ekologie

Jedná se o nejčistší zdroj elektřiny.

Vzrůstající podpora

Novostavby musí účinné pokryt svou vlastní spotřebu energie.

Proč si pořídit fotovoltaiku?
 • Velmi populární varianta využití – bezpečná a ověřená desítkami tisíc domácností v ČR. Navíc montáž FVE je velice rychlá a nevyžaduje žádné výrazné stavební zásahy nebo úpravy u vašeho domu. Instalace je hotová za necelé 2 dny. Samotné instalaci fotovoltaiky předchází stavební připravenost, aby instalace opravdu zabrala jen pár dní. I s tou vám samozřejmě pomůžeme.
 • Snížíte si účty za elektřinu – pořízením vlastní fotovoltaické elektrárny můžete ušetřit i více než 70 % nákladů za energie. Pojistíte se tak proti nečekanému růstu cen energií.
 • Rychlá návratnost vložené investice – ještě před rapidním zdražením elektřiny se pohybovala návratnost kolem 4-7 let. Nyní se stále vzrůstajícími cenami elektřiny se již návratnost razantně zrychluje a skutečně tak může být návratnost již v řádu byť i jen několika let.
 • Získáte dotaci až 225 000 Kč – na fotovoltaickou elektrárnu vám zajistíme získání dotace z NZÚ. Získání dotace vám smluvně garantujeme, pokud splňujete podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, uvedete všechny informace v žádosti pravdivě a dodáte nám veškeré potřebné podklady. Konkrétně můžete získat:
  • dotaci až 200 000 na fotovoltaiku,
  • pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), můžete získat ještě o 10 % víc, než je maximální částka,
  • pokud se nenacházíte v kraji, který má 10% zvýhodnění, můžete nakombinovat jednotlivě dotovaná dílčí opatření mezi sebou a získat tak další desítky tisíc korun navíc (například při kombinace např. zateplení + FVE dostanete dalších 10 000 Kč, při kombinaci s Kotlíkovou dotací dalších 20 000 Kč, za přidání technologie pro dobíjení elektromobilu až 30 000 Kč),
  • dle podmínek NZÚ máte také nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.
 • Elektřinu, kterou si sami vyrobíte, vám nikdo nezdraží – elektřinu vyrobenou si vyrábíte ze slunce naprosto zdarma. Přebytky vyrobené přes den si uložíte do baterií a večer je využijete k vlastní spotřebě. Navíc budete žít ekologicky z obnovitelných zdrojů. Stanete se tak téměř zcela energeticky soběstační – je třeba ale počítat také s tím, že v měsících, kdy je menší slunečnost (typicky zimní období), klesá i výroba elektrické energie. Je třeba tak na tyto “hluché” měsíce kombinovat další alternativy, které vám pomohou snížit spotřebu – tuto variantu představuje například instalace tepelného čerpadla.
 • Přispějete k ochraně životního prostředí – elektřina vyrobená ekologicky za pomocí domácí solární elektrárny zanechává daleko menší uhlíkovou stopu. Při její výrobě vznikne o 91 % méně oxidu uhličitého než upři výrobě elektřiny za pomocí zemního plynu a o 96 % méně CO2 je vyprodukováno díky solárním elektrárnám oproti výrobě elektřiny z uhlí.

Pomůžeme získat dotaci až 225 000 Kč zdarma!

Pro zisk dotace v rámci programu Nová zelená úsporám ve výši až 225 000 Kč, stačí být vlastníkem dané nemovitosti (rodinného domu nebo objektu k bydlení) a nemovitost se musí nacházet v jednom z těchto krajů: Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj (jedná se o tzv. strukturálně postižené regiony, u nichž máte nárok ještě na o 10 % vyšší dotaci).


Chci získat dotaci

Modelové nabídky pro domácí fotovoltaické systémy

NYNÍ AKCE!

Posledních 50 kusů solárních systémů za levnější cenu. Platí do 30.9.2022. Neváhejte!

Pokud se nacházíte v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji, máte o 10 % vyšší dotaci.

Energie k okamžité spotřebě
3 kWp

Pro menší dům

 • Elektrárna bez baterie s výrobou 3 kWh.
 • Řešení vhodné  pro domy do 100 m2.
 • Vyrobená elektřina je určena k okamžité spotřebě.
Celková cena 186 000 Kč
Dotace - 60 000 Kč
Akční cena Do 30.9.2022 - 30 000 Kč
Vaše investice 96 000 Kč

Chci elektrárnu

Spoustu energie navíc
5 kWp

Pro běžnou rodinu

 • 11 panelů a bateriové úložiště 9,3 kWh.
 • Řešení vhodné  pro domy do 150 m2.
 • Elektřinu produkuje průběžně a vy ji můžete spotřebovat kdykoliv.
Celková cena 445000 Kč
Dotace - 202 000 Kč
Akční cena Do 30.9.2022 - 30 000 Kč
Vaše investice 213 000 Kč

Chci elektrárnu

Plná energetická nezávislost
10 kWp

Pro velkou rodinu / rodinný dům

 • 22 panelů a bateriové úložiště 11,6 kWh.
 • Řešení vhodné  pro domy nad 150 m2.
 • Elektřinu produkuje průběžně a vy ji můžete spotřebovat kdykoliv.
Celková cena 550000 Kč
Dotace -205 000 Kč
Akční cena Do 30.9.2022 - 30 000 Kč
Vaše investice 315 000 Kč

Chci elektrárnu

Navrhněte mi FVE

Účty za elektřinu stále rostou? S vlastní fotovoltaickou elektrárnou už nebudou. Vytvoříme vám FVE na míru, přesně dle potřeb vaší domácnosti.

Chci nezávaznou konzultaci

Tepelná čerpadla

Výše dotace
až 180 000 Kč

Tepelná čerpadla

Instalace tepelného čerpadla je hned po fotovoltaice nejjednodušším řešením, jak získat nejenom zdroj tepla, ale ušetřit za provoz domu. Tepelná čerpadla existují v několika variantách, které se liší tím, zda máte v blízkosti obydlí vodní zdroj. Nebo zda máte k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem, či zda chcete za pomocí tepelného čerpadla jen vytápět obydlí za pomocí elektřiny nebo i chladit v letním období. Jestli má sloužit k ohřevu teplé vody či nikoliv.

Nejběžněji používané jsou tepelná čerpadla vzduch-voda, které se hodí pro většinu rodinných domů z důvodu hustoty zástavby. U varianty země/voda je potřeba udělat hlubinný vrt, případně postavit plošný kolektor. Obojí vyžaduje hodně plochy i vysokou investici. Systém voda/voda se v ČR objevuje pouze výjimečně. Samozřejmě vám s výběrem vhodného tepelného čerpadla poradíme a navrhneme vám řešení na míru přímo pro vaše potřeby.

Tepelná čerpadla - co byste měli vědět?

 • Snadná instalace a dlouhá životnost tepelného čerpadla – instalace tepelného čerpadla v běžném rodinném domě trvá přibližně 3 dny, ale stále k jeho zprovoznění nejsou třeba žádné velké stavební úpravy například oproti kompletnímu zateplení domu. I proto je tepelné čerpadlo jednou z nejpopulárnějších variant využití v případě, kdy lidé chtějí ušetřit za energie a každý rok si tepelná čerpadla nechávají instalovat desítkami tisíc domácností v ČR.Samotné instalaci tepelného čerpadla předchází stavební připravenost. Do prostoru, kde proběhne instalace tepelného čerpadla, musí být přivedeny veškeré rozvody – napojení otopné soustavy, rozvod teplé užitkové vody a přívod elektrické energie. Doporučujeme rovněž provést vyčištění otopného systému (například chemickou cestou) především u stávajících otopných systémů. I se stavební připraveností na montáž vám můžeme pomoci. Instalace tepelného čerpadla v panelovém domě je o dost složitější a samozřejmě i časově náročnější.Navíc naše nejprodávanější tepelné čerpadlo vzduch/voda zabírá jen 0,4 m2 (záleží ale na typu domu a výkonu tepelného čerpadla, které potřebujete), takže vám ani nezabere moc prostoru. Námi dodávaná tepelná čerpadla jsou navíc i designově povedená a vypadají na pohled velice hezky.
 • Rychlá návratnost investice a efektivita – u rodinných domů se návratnost obvykle pohybuje mezi 6-8 lety. V roce 2022 navíc došlo k výraznému růstu cen elektřiny. Návratnost tepelného čerpadla se tak ještě snížila a dá se předpokládat, že ceny se směrem dolů hned tak nehnou. Proto čím dříve si tepelné čerpadlo nainstalujete, tím dříve a nejspíše i rychleji se vám vaše investice vrátí. Efektivitu provozu ovlivňuje i topný faktor TČ (tzv. COP). Ten ukazuje poměr získané tepelné energie ke spotřebované elektrické energii. Topný faktor tedy ovlivňuje ekonomiku provozu tepelného čerpadla. Čím vyšší topný faktor je, tím účinnější je tepelné čerpadlo. Naše tepelná čerpadla se pyšní jedním z nejvyšších COP na trhu.
 • Výrazně snížíte náklady na energie a ušetříte – tepelné čerpadlo je schopné ušetřit za rok zhruba 50 – 60 % nákladů oproti elektrokotli, kolem 30 % oproti plynovému kotli. Vždy však záleží na zateplení domu a tepelných ztrátách, roční spotřebě a využitelnosti tepelného čerpadla. My vám však vždy vše dopředu spočítáme, zda se vám TČ opravdu vyplatí a za jakých podmínek a do kolika let se vám vaše investice vrátí ve formě nižších účtů za energie.
 • Ušetříte čas a jste energeticky soběstační – tepelné čerpadlo je oproti klasickým kotlům na tuhá paliva v podstatě bezúdržbové. Nemusíte tak trávit desítky hodin stěhováním uhlí či sekání polínek na zimu. Navíc díky tomu, že k pohonu potřebujete pouze elektrickou energii, v kombinaci s fotovoltaickou elektrárnou si většinu elektřiny vyrobíte sami nebo si elektřinu vezmete z baterií, kterou vám vaše fotovoltaika vyrobila přes den. Nejste tak nijak závislí na dodávkách elektřiny na kolísavých cenách fosilních paliv a můžete být tak opravdu zcela energeticky soběstační.
 • Můžete využít dotaci – tepelné čerpadlo je plnohodnotným a kvalitním zdrojem vytápění, které snižuje náklady na výrobu tepla a v případě rekonstruovaného domu nebo nezatepleného objektu je investice do TČ návratná v horizontu několika let a zhodnocuje tak vaši nemovitost.  Na pořízení TČ můžete využít také státem poskytovaných Kotlíkových dotací nebo finančního příspěvku Zelená úsporám. Kritériem získání dotace je využití akumulační nádoby v topné soustavě s tepelným čerpadlem.Nízkopříjmové domácnosti mohou využít oblíbenou Kotlíkovou dotaci, kde lze dosáhnout na podporu do výše 180 000 Kč při výměně kotle na tuhé paliva za TČ. Bez dokládání příjmů můžete žádat o příspěvek ve výši až 140 000 Kč z programu Nová zelená úsporám. Oba programy prošly úpravou kvůli konfliktu na Ukrajině a obavám z nedostatku zemního plynu. Z toho důvodu se omezuje podpora plynových kotlů a naopak posiluje podpora tepelných čerpadel – u Kotlíkových dotací se zvýšila o 50 000 Kč od 29. března 2022 (tzn. na oněch 180  000 Kč). Pro nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností – je dotace až 450 000 Kč.Pokud nespadáte pod žádný dotační titul, nebo jsou finanční prostředky vyčerpané, nezoufejte. Tepelné čerpadlo je jeden z mála obnovitelných zdrojů tepla, které se vyplatí i bez dotací, jen se vám protáhne návratnost této investice. Stále se však jedná i bez dotace o velice výhodnou investici, zvláště v dnešní době raketově vzrůstajících cen energií.
 • Budete ekologicky vytápění i chladit – v kombinaci hybridním řešením s fotovoltaickými panely lze tepelné čerpadlo považovat za maximálně úsporný a ekologický zdroj tepla. Kromě toho tepelné čerpadlo je velmi univerzálním prostředkem, které umožní zachovat tepelnou pohodu v domácnosti jak v zimě, tak i v letních měsících. S tepelným čerpadlem získáte jeden zdroj pro vytápění ale i pro chlazení. Chlazení v systému vzduch/voda pak prospívá regenerovat teplotu v půdě. V mnoha případech TČ zajišťuje i ohřev bazénu. Systém tak umožňuje chytře zpracovávat tepelnou energii ze vzduchu nebo ze země v závislosti na sezónních podmínkách a požadavcích klienta. Navíc ve srovnání se starším kotlem na tuhá paliva nebo dokonce se starými lokálními topidly s kotly nevyprodukuje tepelné čerpadlo žádné lokální emise škodlivin do ovzduší.
 • Snadná regulace – komfort tepelného čerpadla v domácím prostředí doprovází možnost nastavení pokojové teploty a ovládání přes rozhraní Wi-Fi. Preference teploty v místnosti jsou často individuální. Někdo tráví většinu času v kanceláři a vrací se domů až večer, někdo preferuje teplejší, nebo chladnější prostředí. Vybrat si lze z individuálních regulací, které mají široké možnosti ovládání. Od standardních termostatů až po regulace na úrovni chytrých domácností.

 • Chcete vyměnit kotel na tuhé paliva za TČ – tzn. aktuálně topíte kotlem na uhlí nebo dřevo s ručním přikládáním. Kotlíkovou dotaci můžete čerpat na pořízení následujících zařízení, pokud jimi nahrazujete neekologický zdroj vytápění:
  • kotel na biomasu (min. energetická třída A+) – dotace až 130 000 korun.
  • tepelné čerpadlo (min. energetická třída A+) – až 180 000 korun.
  • plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A) – až 100 000 korun (zažádat šlo pouze do konce dubna 2022, poté podpora plynových topidel již bude ukončena.)

  Kotel musí patřit do 1. nebo 2. emisní třídy, nebo ji nesmí mít stanovenou vůbec. Pokud je váš kotel na tuhá paliva v 3. 4. nebo 5. emisní třídě, nelze žádat o “Kotlíkovou dotaci”. Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj mohou získat dotaci ve výši až 95 % uznatelných nákladů, a to včetně poskytnutí zálohy na investici. Od 29. března se maximální dotace na tepelné čerpadlo navýšila o 50 tisíc korun na celkových 180 000 Kč. Pro nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností – je dotace až 450 000 Kč.

 • Jedná se o hlavní zdroj vytápění – kotel musí sloužit jako hlavní zdroj tepla (více než 50%) nebo jako druhý zdroj spolu s plynem, elektrokotlem atd. Podporu je tedy možné poskytnout i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a dále například kotlem na zemní plyn) a v takovém případě musí žadatel prohlásit, že stávající kotel na pevná paliva může plnit funkci hlavního zdroje vytápění a že je prokazatelně v provozu (dokládá se formou čestného prohlášení v rámci žádosti fyzické osoby).
 • Energická třída nemovitosti – dům musí být z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G).Dříve bylo podmínkou, že dům, ve kterém dochází k výměně kotle, již musí splňovat energetickou náročnost třídy C a lepší. Tato podmínka ale již byla zrušena a proto již není požadována realizace tzv. mikro-energetického opatření. 
 • Žádat mohou pouze fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, – nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Souhlas všech majitelů – s předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • U Kotlíkové dotace spadáte mezi nízkopříjmové domácnosti – v roce 2022 dosáhnou na Kotlíkové dotace pouze nízkopříjmové domácnosti. Vztahují se na domácnosti, jejíž členové vydělali v průměru max. 170 900 korun čistého na osobu v roce 2020 (což je 14 242 Kč měsíčně), případně se celá domácnost skládá pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy ostatních členů jsou průměrovány a u studentů do 26 let a nezletilých dětí se vychází z toho, že příjmy činí 0 Kč. Nově bude možné čerpat dotaci formou zálohy ve výši minimálně 60 % z výše dotace. Pro dotace na tepelná čerpadla z Nová zelená úsporám platí:
  • Je poskytována dotace ve výši až 50 %, v kombinaci s dalšími opatřeními až 60 %, limity (jednotkové výše podpory) se nemění.
  • Od 1. 5. nejsou podporovány výměny neekologických kotlů za plynové vytápění (ani u rodinných ani u bytových domů), resp. zdroje na plyn budou podpořeny pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
  • Od 1. 7. platí, že nebude možné podat žádost o dotaci ani na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj na fosilní paliva včetně zemního plynu.
  • U žádostí na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy se příjem žádostí nemění, tedy platí nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu kotlů dle zák. č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, u ostatních opatření podporovaných z programu běží příjem žádostí do 30. 6. 2025.
  • Platí i nadále, že zahrnuje podporu na výměnu neekologických kotlů pro všechny domácnosti (nemusí se prokazovat příjmy).
 • Odeslání žádosti o dotaci – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Žádosti o dotaci na výměnu starých neekologických kotlů 1. a 2. emisní třídy mohou být podány nejpozději 1. 9. 2022. Aktualizace: termín byl v dubnu 2022 posunut na 1. 9. 2024. Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu ministerstva životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my kompletně my.

Proč do toho jít s námi?

Zajistíme vám kompletní vybudování domácí elektrárny - od zpracování odborného posudku a projektové dokumentace i vyřízení žádosti o dotaci Nová zelená úsporám přes samotnou realizaci a revizi elektrárny až po její zapojení do distribuční sítě a uvedení do provozu.

 • Kvalitní komponenty, dlouholetá záruka, snadná udržba - používáme jen prověřené zařízení a komponenty. Samotné solární panely vám proto vydrží sloužit 25 až 30 let, náš střídač klidně i 10 let. Za naší prací si stojíme, proto poskytujeme také dlouholetou záruku i na naši práci. Po dokončení zakázky se za námi nezavře voda, ale budeme s vámi vše ochotně a rádi řešit. Obsluha solární elektrárny je navíc velice nenáročná, po instalaci solárních panelů prakticky není, kromě pravidelných servisních prohlídek, třeba se o nic starat. Míra poruchovosti solárních panelů se díky neustálému vylepšování výrobních postupů pohybuje na velice nízké úrovni dlouhodobě. U tepelných čerpadel instalujeme pouze značky IVT a Nibe, se kterými máme nejvíce pozitivních zkušeností a to i ze strany zákazníků.
 • Dodávka na klíč - poradíme a pomůžeme se vším - od prvotní konzultace a kalkulace výhodnosti fotovoltaiky, přes projektovou dokumentaci až po montáž a uvedení do provozu. U tepelných čerpadel vám pak taktéž zajistíme vše od A do Z, nebudete se tak muset vůbec o nic starat. Samozřejmostí je i následný záruční a pozáruční servis všech zařízení. Umíme klientům pomoci také se zajištěním financování (pokud nemáte zrovna dostatek finančních prostředků, ale víte, že se vám fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo i tak vyplatí).
 • Individuální přístup a korektní jednání - našim zákazníků se opravdu věnujeme a snažíme se jim vše vysvětlovat maximálně pochopitelnou formou a edukovat je. Klientům se snažíme vyhovět v jejich požadavcích, pokud to situace dovolí. Netlačíme je do řešení, která jsou pro ně ekonomicky nevýhodná jen proto, abychom vydělali. S klienty jednáme vždy na rovinu a informujeme je, pokud nastane nějaká komplikace. U nás se vám nestane, že vám někdo nezvedne telefon nebo neodpoví na email.
 • Vyřídíme za vás dodaci - s námi máte dotaci jistou. Při splněních všech zákonných podmínek a dodání všech potřebných podkladů z vaší strany jsme schopní garantovat, že budete mít řádně zažádáno o dotaci, budete vědět, jaké podklady máte dodat a v jaké formě, abyste dotaci také skutečně obdrželi.
 • Operujeme po celé České republice - klienty máme po celé ČR. Přijedeme rádi až za vámi a vše probereme osobně, abychom také vše na místě zkontrolovali, že opravdu všechno sedí (kam budou umístěny panely, že neexistují nějaké překážky v jejich umístění, že sedí kalkulace atd.). Pro ušetření času našich klientů se nicméně snažíme většinu administrativy s klienty řešit elektronickou formou - šetří to koneckonců čas nám všem a ještě méně tak zatěžujeme všichni životní prostředí. Pokud tedy budete chtít, rádi se s vámi spojíme prostřednictvím videohovoru a taktéž smlouvy vám můžeme zaslat v elektronické podobě k podpisu.
 • Záruční a pozáruční servis - na námi dodávané řešení poskytujeme bohaté záruky. V případě jakýchkoliv problémů za vámi osobně přijedeme a závadu odstraníme u zařízení v záruce zcela bezplatně. Poskytujeme také pozáruční servis, včetně pravidelných ročních prohlídek a revizí - abychom zajistili optimální preventivní péči, ale také hlavně maximálně ekonomický a bezpečný provoz jak vašich fotovoltaických systémů, tak tepelných čerpadel. Protože využíváme pouze prověřené značky a výrobce, námi montovaná zařízení a komponenty patří k těm nejpoužívanějším výrobkům na trhu - nemusíte se tedy bát, že by vám je nikdo v ČR kromě nás neuměl také opravit (pokud byste nechtěli využít naše služby). Běžně námi používaná tepelná čerpadla opravují například také všechny menší i větší servisy v ČR.

Jak vypadá celý proces od začátku až do konce?

1

den

Zanecháte nám kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme zpět

Do 24 hodin od odeslání poptávky se vám ozve telefonicky náš obchodně-technický zástupce. Probereme s vámi možnosti, jak nejlépe a kolik můžete ušetřit za energie a domluví si s vámi osobní schůzku.

2-4

dny

Do 5 dnů vás navštívíme kvůli odbornému posudku

Během týdne za vámi přímo na místo instalace přijede obchodně-technický zástupce, se kterým jste již byli v kontaktu. Probere s vámi spotřebu vaší domácnosti, u fotovoltaiky zjistí potřebné údaje o vaší střeše (rovná vs. šikmá nebo sedlová střecha, klasické tašky, vlnité tašky, plechová střecha s taškami, šindely) a zeptá se na případně na další individuální požadavky, které vyplynou ze schůzky a stavu vaší nemovitosti – kupříkladu při obhlídce vaší nemovitosti zjistíme, že například na střechu nepůjde umístit tolik panelů (kvůli stropním oknům, komínu jiné konstrukci na střeše atd.) nebo že je třeba statický posudek kvůli stavu střechy (zda unese nové zatížení kvůli panelům).

Nejlepší pro instalaci panelů je rovná střecha, která nám umožní umístit solární panely v optimálním sklonu a orientaci tak, aby měla vaše elektrárna co nejvyšší výkon (je však třeba brát v potaz také povětrnostní podmínky, panely se musí zatížit a zajistit, aby je nepodebral silný vítr).

Na šikmé střechy není většinou potřeba pořizovat statický posudek, protože jejich zatížení je přibližně 22 kg/m2 – fotovoltaický panel váží okolo 20 kg a konstrukce, na kterou se uchycuje, je navíc pouze z hliníku, který je velmi lehký. U šikmých střech se nejčastěji setkáváme s krytím z betonových nebo pálených tašek, s plechovými krytinami jako jsou falcový a trapézový plech nebo plechová taška. Pokud je na střeše falcový plech, nosná konstrukce se nemusí kotvit skrz krytinu, ale speciálními úchyty přímo za falcy, aniž by došlo k zásahu do střechy. U betonových a pálených tašek se používají háky, které se na krovy nebo trámy připevní po vyndání jednotlivých tašek. Tašky se pak vrátí na místo a na háky se nasadí nosná konstrukce.

Plechové krytiny se provrtávají kombinovanými šrouby neboli kombivruty s gumovým těsněním, takže do střechy nezatéká i přes porušení její integrity. Na střechy s krytinami z eternitu a tašek bobrovek bohužel fotovoltaiky neumísťujeme. Všechny tyto faktory je třeba znát ještě předtím, než vám budeme moci vytvořit nabídku na míru, aby byla co nejpřesnější.

U tepelného čerpadla pak zpravidla je nutné zjistit parametry technické místnosti, stav otopné soustavy, zjistit, jak velký stavební zásah bude třeba a další parametry, proto i zde je nutné vaši nemovitost nejdříve navštívit pro upřesnění cenové nabídky.

2

dny

Jasná a férová nabídka

Zpracujeme všechny podklady, které jsme od vás získali při osobní návštěvě.

Na základě získaných podkladů vám do 2 pracovních dnů připravíme individuální nabídku, která bude šitá na míru vašim potřebám.

U fotovoltaiky zohledníme střešní krytinu a náročnost instalace, navrhneme nejlepší umístění panelů na střeše pro nejvyšší výkon a propočítáme nejvhodnější parametry všech komponent. Vyřešíme s vámi, kam panely umístíme, kolik se jich vejde na střechu, kam umístíme střídač a baterie a co je třeba udělat ještě před samotnou montáží (stavební připravenost).

U tepelného čerpadla pak s vámi dořešíme jeho nejvhodnější umístění, samotný výkon čerpadla a typ, který se vám do vašeho domu hodí nejvíce a vypočítáme vám předpokládanou úsporu a návratnost investice. Při kalkulaci zohledníme také vaši spotřebu a tepelné ztráty u vašeho domu a opět i zde vám dáme vědět, co vše bude třeba ještě vykonat z vaší strany před započetím montáže a jak dlouho vše bude trvat.

1

den

Podpis smlouvy

Po odsouhlasení navrženého řešení z vaší strany vám připravíme návrh smlouvy s přehledným rozpočtem. Smlouvu vám můžeme zaslat elektronicky nebo vás opět navštíví náš obchodně-technický zástupce.

Po podpisu smlouvy se okamžitě pouštíme do práce.

3

týdny

Vypracování žádosti o dotaci

Vytvoříme pro vás projektovou dokumentaci, kterou pak zašleme společně s dalšími materiály, které jsou vyžadovány pro žádost o dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR.

Fondu je třeba ještě dodat odborný posudek a také číslo vašeho účtu společně s dokladem o tom, že jste skutečně majiteli daného účtu.

Vše kompletně vyřídíme za vás, nemusíte se o nic starat. Vás jen prosíme o zaslání kódu ke zplnomocnění, abychom vás v této záležitosti mohli zastupovat.

1

do roku

Montáž, instalace a testování

Instalaci provede náš profesionální tým zkušených montážníků. Jednodušší instalace solárních panelů zvládnou během jednoho dne, ty složitější zvládáme nejpozději do 3 dnů. U tepelného čerpadla trvá montáž také v rámci několika dnů.

Samozřejmostí je pak i to, že po dokončení instalace náš tým montážníků zasádruje všechny nově vytvořené otvory, umístí kabely do lišt a provede veškeré další nezbytné úpravy, aby vaše nové zařízení a jeho okolní příslušenství vypadalo na pohled esteticky hezky a nikde nic zbytečně nepřekáželo.

Nakonec náš tým provede i závěrečný úklid, abyste vy neměli s ničím starosti.

Následně náš tým systémy zprovozní, vysvětlí vám funkčnost, provede zaškolení vás, jako obsluhy a ukáže vám, jak jednoduše ho můžete ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu, kde můžete sledovat spotřebu, výkon a kolik jste již ušetřili.

14

dnů

Revize systému

Do 14 dnů od dokončení instalace vás navštíví náš revizní technik, který prověří správnost zapojení celého fotovoltaického systému, tepelného čerpadla (nebo jejich kombinaci). Zkrátka ještě jednou ověří, že vše funguje správně a také, že umíte zařízení ovládat a bylo vám vše řádně vysvětleno. Zároveň s vámi podepíše předávací protokol ohledně řádného předání díla.

U fotovoltaiky vám revizní technik předá rovněž dokumenty potřebné pro změnu distribuční sazby. O tu pak obratem požádáte svého dodavatele energií.

1

měsíc

Připojení do distribuční sítě

V případě instalace fotovoltaiky za vámi přijede ještě technik vaší distribuční sítě. Technik od distribuce opětovně taktéž prověří celou instalaci a schválí, že je fotovoltaika správně zapojena, připojí vás do sítě a vymění vám elektroměr, což znamená, že v tuto chvíli můžete váš fotovoltaický systém začít legálně používat.

6-8

týdnů

Vyplacení dotace

Vyplacení se váže na ukončení celého procesu realizace. Žádost o vyplacení dotace za vás odesíláme my po dokončení instalace a obdržení celé fakturované částky. Dotace se vyplácí zpětně.

Pokud nebudete žádat o vyplacení zálohy v rámci Kotlíkové dotace – nově mají totiž kraje povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem; po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá částka uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů.

K žádosti o vyplacení dotace je třeba přidat ještě set dokumentů, které za vás vyhotovíme.  Zpravidla jak u tepelných čerpadel, tak fotovoltaiky je nutné doložit posudky a doklady o realizaci a uskutečněných nákladech – a to nejpozději do konce doby stanovené v akceptačním dopise.

U fotovoltaiky je ještě navíc spjaté ukončení realizace a předání díla s výměnou elektroměru ze strany distributora.

Jakmile jsou všechny dokumenty vypracované, veškerou dokumentaci následně zasíláme na Státní fond životního prostředí ČR společně s žádostí o vyplacená dotace. Úřad musí pak vše posoudit a vyhodnotit – tzn. že jste dodali všechny dokumenty, není mezi nimi nesoulad apod. Jakmile dojde ke schválení, může vám být vyplacena dotace na váš účet. Zpravidla po odeslání žádosti k vyplacení dotace vám dorazí peníze za dotaci na váš účet obvykle do 6–8 týdnů.

K žádosti o dotaci vždy ještě následně dokládá:

 • Doklady jednoznačně prokazující dokončení realizace – jedná se o doklady prokazující řádné a úplné dokončení realizace, tzn. že vše souhlasí dle žádostí. Rozsah těchto dokumentů je pro každou žádost individuální, ale jedná se zejména o:
  • Závěrečnou zprávu odborného technického dozoru – předkládá se pouze pro oblast podpory A a oblast podpory B.
  • Zprávu o instalaci a uvedení nového zdroje energie do provozu – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3. V případě obnovitelných zdrojů energie musí být doklad vystaven oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění a v případě tepelných čerpadel bez hermeticky uzavřeného chladicího okruhu také dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 16. dubna 2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006.
  • Dokumenty prokazující technické vlastnosti použitých výrobků – předkládají se pouze u výrobků, které nejsou uvedeny v Seznamu výrobků a technologií (SVT). Vlastnosti použitých materiálů a výrobků a jejich soulad s odborným posudkem je nutno prokázat pro všechny konstrukce a výrobky, které mají podstatný vliv na splnění podmínek programu.
  • Fotodokumentaci nového zdroje energie – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1, C.2 a C.3.
  • Protokol o revizi spalinové cesty dle vyhlášky č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty – předkládá se pouze v případě nového spalovacího zdroje (např. kotel na biomasu).
  • Potvrzení o ekologické likvidaci původního nevyhovujícího zdroje tepla – předkládá se pouze pro oblasti podpory C.1 s výjimkou případů původního elektrického vytápění.
  • Protokol o měření průvzdušnosti obálky budovy (blower door test) – předkládá se pouze u žádostí v oblasti podpory B a v podoblasti C – Větrání. Protokol musí být v souladu s Metodickým pokynem pro upřesnění měření průvzdušnosti obálky budovy.
 • Daňové a účetní doklady za realizaci podporovaných opatření – doklady (např. faktury včetně zálohových a příloh, smlouvy apod.) musí splňovat zákonné náležitosti, musí být vystaveny na jméno žadatele nebo jiného spoluvlastníka rodinného domu, který je předmětem žádosti o podporu, a musí obsahovat jednoznačnou identifikaci dodavatele a opatření, ke kterému se vztahují.
 • Potvrzení o úhradě – pro bezhotovostní platby je dokladem o úhradě výpis z bankovního účtu (akceptován je i výpis pořízený z internetového bankovnictví, nikoliv však pouhé potvrzení o zadání příkazu k úhradě), pro platby v hotovosti je dokladem o úhradě příjmový pokladní doklad.

Tento výčet dokladů nemusí být konečný – kupříkladu u Kotlíkové dotace musíte doložit ještě doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (např. daňové přiznání, potvrzení o příjmech, potvrzení o důchodu, potvrzení o dávkách a příspěvcích poskytovaných ČSSZ nebo Úřady práce ČR).

Veškeré podmínky zjistíte zde: Závazné pokyny pro žadatele – Rodinné domy (odkaz vede na web Nová zelená úsporám).

Ukázky dokumentů pak naleznete zde: Dokumenty pro rodinné domy

Nejčastější dotazy

V roce 2022 se návratnost u našich sestav pohybuje nejčastěji v rozmezí 4-6 let. Ale každá montáž je v podstatě individuální dílo a liší se tedy jak samotná kalkulace, tak i návratnost se může lišit dům od domu.

Do kalkulaci návratnosti fotovoltaické elektrárny vstupuje mnoho faktorů – od aktuální a plánované spotřeby, počtu slunečných dnů ve vaší lokalitě, typ sestavy, kterou zvolíte (výkon panelů, typ střídače, zda využijete bateriové úložiště a jak kapacitu baterií požadujete), aktuální ceny komponentů, ceny energií a jejich plánovaný nárůst, rozměry, typ, stav a orientace střechy a z toho plynoucí také maximální sklon a výkon panelů/jejich využitelnost i náročnost montáže a mnoho dalších proměnných.

Obecně platí, že nejrychlejší návratnost mají nejlevnější bezbateriové sestavy, které za pomocí přebytků pouze ohřívají vodu. Sestavy s bateriemi jsou sice nákladnější, proto je jejich návratnost delší, ale zase umožňují využívat vlastní energii, i když slunce nesvítí – tzn. přes den vyrobenou energii můžete uložit do baterií, protože typicky během dne mají domácnosti nižší spotřebu než ve večerních hodinách, kdy jsou všichni doma.  Navíc, pokud dojde k výpadku sítě, může vaše domácnost normálně fungovat, protože jste zcela energeticky soběstační.

Návratnost výrazně ovlivňuje také vývoj ceny elektrické energie. Čím je cena energií vyšší, tím víc se vlastní zdroj vyplatí. Pokud topíte navíc elektrokotlem a vyměníte jej za tepelné čerpadlo, můžete dosáhnout ještě vyšší úspory (až o 80 %). I proto většina klientů nejčastěji zvolí právě kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla.

Ano, pokud splňujete podmínky programu Nová zelená úsporám. To znamená, že jste například majitelem nemovitosti, která je navíc zkolaudovaná jako objekt k bydlení, a energii z fotovoltaiky budete využívat k pokrytí vlastní spotřeby. Jaké jsou všechny konkrétní body pro získání dotace pro fotovoltaiku naleznete níže:

  • Být vlastník nemovitosti v ČR – o dotaci navíc smí zažádat pouze majitel nemovitosti (budova musí být ale zkolaudovaná jako objekt k bydlení, a energii z fotovoltaiky musí být využívána k pokrytí vlastní spotřeby).Nové podmínky umožňují získat dotaci i chatařům a chalupářům, podmínkou ale je, že zde máte vedený trvalý pobyt a budova musí mít také své číslo popisné. Zároveň je třeba prokázat, že zde máte trvalý pobyt nejméně 2 roky před podáním žádosti. Dotovaná fotovoltaika musí sloužit pro dům, který nemá více než 3 bytové jednotky. U většího počtu bytů je nemovitost považována už za bytový dům. O dotace mohou nově žádat rovněž bytové domy mimo Prahu (zisk dotace pro bytové domy je podmíněn souhlasem všech vlastníků bytových jednotek), ale za trochu jiných podmínek. Dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu. Nově můžou získat dotační podporu také ostrovní systémy.
  • Dotace jen v rozmezí 2 a 10 kWp – na fotovoltaiku s menším výkonem než 2 kWp dotaci nelze dostat vůbec. U FVE s větším výkonem než 10 kWp o dotaci sice nepřijdete, ale její výše je zastropována právě hodnotou 10 kWp. Veškerý výkon a náklady spojené s výstavbou FVE nad tuto hranici si tak pořizujete čistě už jen na vlastní náklady. Navíc počítejte s tím, že provozovat FVE větší než 10 kWp můžete jen s licencí od Energetického regulačního úřadu. Limit 10 kWp ovšem ve skutečnosti nepředstavuje žádný problém. Pro naprostou většinu rodinných domů totiž bohatě stačí fotovoltaika s o dost menším výkonem. Dotace se poskytuje výhradně na nové systémy. Nelze o ni tedy bohužel žádat, pokud chcete rozšířit či upravit stávající fotovoltaický systém. Pokud jste si již zažádali, ale přišli jste na to, že byste měli nyní nárok na vyšší dotaci, je žádost za vás stáhneme a přepracujeme. Klíčové je, abyste vy přislíbený dotační příspěvek z předchozího programu ještě neměli na svém účtu. Pokud už k vyplacení podpory došlo, změna se provést nedá.
  • Jedná se o nový zdroj energie – nový zdroj energie musel být či bude nainstalován a plně uhrazen až po 1. lednu 2021. O dotaci podle nových podmínek NZÚ můžete tedy žádat i zpětně. Ale jen v případě, že jste ani sebemenší zálohu neuhradili v roce 2020 či dříve (tzn. nelze rozšířit stávající, například jen přidáním baterií, pokud jste již dostali dotaci na účet). Finanční podpora je v rámci NZÚ omezená do maximální výše 50 % celkových nákladů nezbytných na realizaci. Pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), dostanete ještě o 10 % víc, než je maximální částka pro jednotlivé typy úprav. Pokud se nenacházíte v kraji, který má 10% zvýhodnění, můžete nakombinovat jednotlivé dotovaná dílčích opatření mezi sebou a získat tak další desítky tisíc korun navíc (například při kombinace např. zateplení + FVE dostanete dalších 10 000 Kč, při kombinaci s Kotlíkovou dotací dalších 20 000 Kč, za přidání technologie pro dobíjení elektromobilu až 30 000 Kč). Dle podmínek NZÚ máte také nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.
  • Technologické a technické parametry
   • Poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií – nové podmínky NZÚ nastavují nová pravidla i v oblasti velikosti bateriového úložiště. Dřív musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, teď je minimální podporovaný poměr 1:1. Tím se tedy definuje spodní hranice instalované kapacity. Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není (je to stejné jako u velikosti elektrárny – můžete si domů instalovat libovolně velké úložiště). Ovšem opět je tu jen dotační strop, respektive dva stropy: Maximální velikost dotace je zmíněných 200 000 Kč. To je společný příspěvek pro fotovoltaiku i úložiště (tedy nelze čerpat 200 000 Kč na fotovoltaiku a dalších 200 000 Kč na baterie, příspěvek je na obojí dohromady). Tomuto limitu je ještě nadřazena podmínka maximálního podporovaného poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií 1:2. Jinými slovy: Na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny. „Budete-li mít na střeše fotovoltaiku o velikosti 2 kWp, podporu v rámci NZÚ můžete čerpat pro úložiště v rozmezí 2-4 kWh. Pokud by baterie měly nižší kapacitu, dotace se na ně nevztahuje. Pokud si naopak nainstalujete víc baterií, nikdo vám to nezakáže, ale cokoli nad 4 kWh už bude bez dotace.
   • Účinnost měniče, střídače a FVE panelů – hybridní měniče musí mít euro účinnost alespoň 92%, střídače 92% a solární panely alespoň 18%.
   • Správné umístění panelů – FVE panely musí být umístěny na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezovaly růst vegetace a její údržbu.
  • Musíte podat žádost – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Žádost je nově možné kompletně podat online do 1.9.2022. Navíc k získání dotace už nebude potřeba energetický posudek. Pokud si necháte instalovat fotovoltaiku u nás, žádost podáme v rámci zakázky za vás. Od vás budeme potřebovat pouze zaslat kód ke zplnomocnění. Dotace na FVE se vyplácí zpětně. Žádost tedy odesíláme po dokončení instalace a obdržení celé fakturované částky. Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my, jakmile dojde k prvnímu paralelnímu připojení.

Naše společnost vám získání dotace dokonce garantuje ve smlouvě (musíte však splnit podmínky – tzn. mít nárok na získání dotace a doložit pravdivě veškeré potřebné podklady).

Dotaci je možné čerpat pouze u budov, které jsou zkolaudované jako objekty k bydlení. Na klasické rekreační chaty se tak dotace nevztahuje (musíte zde mít hlášený trvalý pobyt). Má-li ale objekt číslo popisné a zde máte hlášený trvalý pobyt nárok na dotaci se dá uplatnit.

Kompletní podmínky pro zisk dotace najdete níže:

Fotovoltaika/solární elektrárny – podmínky pro získání dotace z NZÚ

Být vlastník nemovitosti v ČR – o dotaci navíc smí zažádat pouze majitel nemovitosti (budova musí být ale zkolaudovaná jako objekt k bydlení, a energii z fotovoltaiky musí být využívána k pokrytí vlastní spotřeby). Nové podmínky umožňují získat dotaci i chatařům a chalupářům, podmínkou ale je, že zde máte vedený trvalý pobyt a budova musí mít také své číslo popisné. Zároveň je třeba prokázat, že zde máte trvalý pobyt nejméně 2 roky před podáním žádosti. Dotovaná fotovoltaika musí sloužit pro dům, který nemá více než 3 bytové jednotky. U většího počtu bytů je nemovitost považována už za bytový dům. O dotace mohou nově žádat rovněž bytové domy mimo Prahu (zisk dotace pro bytové domy je podmíněn souhlasem všech vlastníků bytových jednotek), ale za trochu jiných podmínek. Dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu. Nově můžou získat dotační podporu také ostrovní systémy.

  • Dotace jen v rozmezí 2 a 10 kWp – na fotovoltaiku s menším výkonem než 2 kWp dotaci nelze dostat vůbec. U FVE s větším výkonem než 10 kWp o dotaci sice nepřijdete, ale její výše je zastropována právě hodnotou 10 kWp. Veškerý výkon a náklady spojené s výstavbou FVE nad tuto hranici si tak pořizujete čistě už jen na vlastní náklady. Navíc počítejte s tím, že provozovat FVE větší než 10 kWp můžete jen s licencí od Energetického regulačního úřadu. Limit 10 kWp ovšem ve skutečnosti nepředstavuje žádný problém. Pro naprostou většinu rodinných domů totiž bohatě stačí fotovoltaika s o dost menším výkonem. Dotace se poskytuje výhradně na nové systémy. Nelze o ni tedy bohužel žádat, pokud chcete rozšířit či upravit stávající fotovoltaický systém. Pokud jste si již zažádali, ale přišli jste na to, že byste měli nyní nárok na vyšší dotaci, je žádost za vás stáhneme a přepracujeme. Klíčové je, abyste vy přislíbený dotační příspěvek z předchozího programu ještě neměli na svém účtu. Pokud už k vyplacení podpory došlo, změna se provést nedá.
  • Jedná se o nový zdroj energie – nový zdroj energie musel být či bude nainstalován a plně uhrazen až po 1. lednu 2021. O dotaci podle nových podmínek NZÚ můžete tedy žádat i zpětně. Ale jen v případě, že jste ani sebemenší zálohu neuhradili v roce 2020 či dříve (tzn. nelze rozšířit stávající, například jen přidáním baterií, pokud jste již dostali dotaci na účet). Finanční podpora je v rámci NZÚ omezená do maximální výše 50 % celkových nákladů nezbytných na realizaci. Pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), dostanete ještě o 10 % víc, než je maximální částka pro jednotlivé typy úprav. Pokud se nenacházíte v kraji, který má 10% zvýhodnění, můžete nakombinovat jednotlivé dotovaná dílčích opatření mezi sebou a získat tak další desítky tisíc korun navíc (například při kombinace např. zateplení + FVE dostanete dalších 10 000 Kč, při kombinaci s Kotlíkovou dotací dalších 20 000 Kč, za přidání technologie pro dobíjení elektromobilu až 30 000 Kč). Dle podmínek NZÚ máte také nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.
  • Technologické a technické parametry
   • Poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií – nové podmínky NZÚ nastavují nová pravidla i v oblasti velikosti bateriového úložiště. Dřív musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, teď je minimální podporovaný poměr 1:1. Tím se tedy definuje spodní hranice instalované kapacity. Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není (je to stejné jako u velikosti elektrárny – můžete si domů instalovat libovolně velké úložiště). Ovšem opět je tu jen dotační strop, respektive dva stropy: Maximální velikost dotace je zmíněných 200 000 Kč. To je společný příspěvek pro fotovoltaiku i úložiště (tedy nelze čerpat 200 000 Kč na fotovoltaiku a dalších 200 000 Kč na baterie, příspěvek je na obojí dohromady). Tomuto limitu je ještě nadřazena podmínka maximálního podporovaného poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií 1:2. Jinými slovy: Na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny. „Budete-li mít na střeše fotovoltaiku o velikosti 2 kWp, podporu v rámci NZÚ můžete čerpat pro úložiště v rozmezí 2-4 kWh. Pokud by baterie měly nižší kapacitu, dotace se na ně nevztahuje. Pokud si naopak nainstalujete víc baterií, nikdo vám to nezakáže, ale cokoli nad 4 kWh už bude bez dotace.
   • Účinnost měniče, střídače a FVE panelů – hybridní měniče musí mít euro účinnost alespoň 92%, střídače 92% a solární panely alespoň 18%.
   • Správné umístění panelů – FVE panely musí být umístěny na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezovaly růst vegetace a její údržbu.
  • Musíte podat žádost – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Žádost je nově možné kompletně podat online do 1.9.2022. Navíc k získání dotace už nebude potřeba energetický posudek. Pokud si necháte instalovat fotovoltaiku u nás, žádost podáme v rámci zakázky za vás. Od vás budeme potřebovat pouze zaslat kód ke zplnomocnění. Dotace na FVE se vyplácí zpětně. Žádost tedy odesíláme po dokončení instalace a obdržení celé fakturované částky. Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my, jakmile dojde k prvnímu paralelnímu připojení.

Naše společnost vám získání dotace dokonce garantuje ve smlouvě (musíte však splnit podmínky – tzn. mít nárok na získání dotace a doložit pravdivě veškeré potřebné podklady).

Ano, také občané bez české státní příslušnosti mohou využít dotace za předpokladu, že jsou majiteli objektů, které splňují veškeré podmínky pro zisk dotace NZÚ na fotovoltaiku.

Stačí na našich webových stránkách vyplnit krátký formulář a zanechat nám na vás kontakt. Do 24 hodin se vám ozve jeden z našich obchodně-technických specialistů. Představí vám dostupné možnosti a poznamená si informace potřebné k tomu, abychom vám mohli zaslat rámcovou cenovou nabídku k odsouhlasení a domluví si s vámi osobní návštěvu pro obhlídku vaší nemovitosti pro upřesnění kalkulace.

Obvykle instalujeme elektrárny do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Hotovou fotovoltaickou elektrárnu je však ale potřeba poté ještě připojit k distribuční síti. Připojení k distribuční síti je spojené s výměnou elektroměru, jehož výměnu si řeší každá distribuční společnosti sama.

Většina distribučních společností zvládá provést změnu připojení do 1-1,5 měsíce, ale v některých případech to může trvat i déle.

V našich podmínkách je nejvýhodnější sklon panelů někde na pomezí 30 a 35 stupňů, což zaručí, že elektrárna bude mít celoročně nejvyšší průměrný výkon.

Neznamená to však, že nemovitosti se střechy s jiným sklonem nebo atypické střechy jsou pro solární elektrárny zcela nevhodné. Pro určení maximálního výkonu elektrárny a to, kolik vám může vaše solární elektrárna ušetřit, potřebujeme provést osobní obhlídku vaší nemovitosti.

My zvládneme instalace na jakýkoliv typ střechy – jak sedlové, tak i na ploché nebo zcela atypické střechy.

V České republice dosahují solární panely nejvyššího výkonu na jižně a jihozápadně orientovaných střechách.

Opět to ale neznamená, že by to byla jediná možnost. Pokud nemáte střechu orientovanou na jih, nic se neděje. Panely lze umístit na východní i západní stranu. V takovém případě se přidávají jen navíc další 2 až 4 solární panely, aby vaše celá domácí elektrárna dosáhla na vámi požadovaný výkon.

Vyloženě nevhodná je pouze orientace střechy na sever.

V ideálních podmínkách vám elektrárna vyrobí nejvíce elektřiny na při sklonu 35° a orientaci na jih, jenže ideálních podmínek dosáhnete opravdu jen zřídka – respektive skoro vůbec. A to i v případě, že máte 35° střechu orientovanou čistě na jih. Jestliže máte šikmou střechu, uděláte nejlépe, když vaše fotovoltaické panely budou kopírovat její sklon. Je samozřejmě technicky možné zajistit, aby panely měly odlišný sklon od střešní linie budovy, ale jedná se o již daleko náročnější montáž a navíc tyto instalace nevypadají ani esteticky moc dobře.

Co je dobré vědět, tak že malé odchylky od těchto ideálních podmínek navíc nemají zásadní vliv na výkon elektrárny. Kupříkladu fotovoltaická elektrárna nainstalovaná na střechu orientovanou na jihozápad a se  sklonem 30° bude mít efektivitu přibližně jen o 5 % nižší než fotovoltaické panely umístěné pod úhlem 35°.

Na rovných střechách montujeme panely pod úhlem 27–33°, ale vždy samozřejmě záleží na konkrétní situaci a opět se to může lišit dům od domu.

Mějte však na paměti, že pokud budou panely nainstalovány pod menším sklonem než 15°, přijdou o svou samočisticí funkci. Bude na nich zůstávat sníh, ulpívat pyl, prach a jiné nečistoty, které budou snižovat výkon fotovoltaiky, dokud je těchto nečistot sami nezbavíte.

Výhodou solárních panelů je, že se o ně nemusíte v podstatě starat a jedná se o zcela bezúdržbové zařízení (kromě extrémních mrazů v horských oblastech, kdy je potřeba odstraňovat sníh z panelů).

Na zbylé většině území ČR sníh totiž odtaje z panelů sám, protože solární panely mají vždy o trochu vyšší teplotu. Dále je dobré občas zkontrolovat, jestli nejsou panely zapadané listím, větvemi nebo jim něco jiného nestíní (případně v tu chvíli je třeba použít optimizér pro zajištění optimálního výkonu vašich panelů).

Jinak pro správný chod fotovoltaické elektrárny nemusíte dělat vůbec nic.

Žádný zákon vám neukládá, že musíte revizi fotovoltaiky provádět (revizní kontroly nejsou povinné). Nicméně my našim klientům doporučujeme provádět revizi svého fotovoltaického systému 1x za 4 roky. Cena za revizi se obvykle pohybuje okolo 4 000 – 5 000 Kč.

Vzhledem k neustálému vývoji technologie se rozměr panelů postupně mění. S narůstajícím výkonem se zvětšují (čím více elektřiny potřebujete vyprodukovat, tím větší plocha panelů bude třeba). Vzhledem k tomu, že využíváme několik různých značek solárních panelů, mohou se rozměry lišit i v závislosti na vybrané značce a také na potřebném výkonu vaší elektrárny.

Ale pro vaši představu solární panely jsou v rozmezí 163,6x104x3cm (nejmenší typ solárního panelu) do 227,9 x 113,4 x 3,5cm (největší typ panelu, který používáme při instalaci u klientů). Vejdou se tedy v podstatě na jakoukoliv střechu, navíc jsou panely vcelku lehké (mají hmotnost kolem 20kg).

Pokud se ale bavíme o domácí solární elektrárně na střeše domu nebo chaty, řeč je často o panelech standardní velikosti 163,6x104cm. Tedy zaokrouhleně 1 × 1,63 m s plochou 1,63 m2. Z těchto údajů je patrné, že celková plocha solárních panelů u naší uvažované elektrárny o výkonu 1 kWp bude 4 × 1,63 m2 – tedy 6,52 m2 , které vám zvládnou vyprodukovat výkon odpovídající cca 1000 kWh elektřiny ročně.

Ano, fotovoltaická elektrárna nemusí být nutně umístěná jen na střeše domu. Je možné ji umístit i na jiný objekt na stejném pozemku, který k tomu přísluší (garáž, pergola, balkon, plot, altán, markýza, fasáda). Tato stavení však musí být zakreslena v katastru nemovitostí, jinak byste na pořízení fotovoltaiky nedostali dotaci.

Instalace na jiné objekty než střechu se zpravidla volí v případě, kdy máte například příliš atypickou střechu, která je velmi členitá, s malou plochou, nevhodná pro umístění dostatečného počtu panelů a je nutné v takovém případě hledat jiná alternativní řešení.

Je třeba také brát v potaz, že účinnost fotovoltaických panelů nesnižuje pouze stín od okolní zástavby, stromů či komínů, orientace střechy, ale také samotný sklon panelů, který by se měl pohybovat v rozmezí řekněme nějakých 20 – 45° (v závislosti na typu střechy, její orientaci apod.). Jinak vám hrozí ztráta výkonu klidně až o 10-30 %, protože panely nebudou dosahovat svého maximálního možného výkonu.

V ideálních podmínkách vám elektrárna vyrobí nejvíce elektřiny na při sklonu 35° a orientaci na jih, jenže ideálních podmínek dosáhnete opravdu jen zřídka – respektive skoro vůbec. A to i v případě, že máte 35° střechu orientovanou čistě na jih. Jestliže máte šikmou střechu, uděláte nejlépe, když vaše fotovoltaické panely budou kopírovat její sklon. Je samozřejmě technicky možné zajistit, aby panely měly odlišný sklon od střešní linie budovy, ale jedná se o již daleko náročnější montáž a navíc tyto instalace nevypadají ani esteticky moc dobře.

Co je dobré vědět, tak že malé odchylky od těchto ideálních podmínek navíc nemají zásadní vliv na výkon elektrárny. Kupříkladu fotovoltaická elektrárna nainstalovaná na střechu orientovanou na jihozápad a se  sklonem 30° bude mít efektivitu přibližně jen o 5 % nižší než fotovoltaické panely umístěné pod úhlem 35°.

Na rovných střechách montujeme panely pod úhlem 27–33°, ale vždy samozřejmě záleží na konkrétní situaci a opět se to může lišit dům od domu.

Mějte však na paměti, že pokud budou panely nainstalovány pod menším sklonem než 15°, přijdou o svou samočisticí funkci. Bude na nich zůstávat sníh, ulpívat pyl, prach a jiné nečistoty, které budou snižovat výkon fotovoltaiky, dokud je těchto nečistot sami nezbavíte.

Jak budou panely připevněny je střeše se odvíjí od typu střešní krytiny a sklonu samotné střechy. Zpravidla používáme tyto způsoby uchycení panelů:

 • Zátěžové konstrukce – používáme na ploché střechy. Na nosnou konstrukci se připevní panely a nastaví se požadovaný sklon FV panelů.
 • Háky pro zachycení za střešní krytinu – v případě pálených anebo betonových tašek se využívá kombinovaný hák, který se napevno přimontuje ke krovu nebo instalují do trámu, kdy se do tašek šetrně vybrousí drážky pro háky. Posléze se betonová taška vrátí na původní místo a technik na hák namontuje hliníkové profily. V případě plechové krytiny se kotví skrz krytinu za pomoci kombinovaného šroubu. Ten disponuje gumovým těsněním, které zabraňuje vniku vody do střechy.
 • Úchyty ukotvené za falce – jestliže máte na střeše falcovaný plech, ukotví se podkonstrukce se speciálními úchyty ukotví za falce a není nutné kotvit konstrukci skrze krytinu. Jedná se o elegantní způsob uchycení bez nutnosti zásahu do střechy.

Nicméně existují i krytiny, na které není příliš vhodné FVE instalovat. Zejména se jedná o eternit, betternit apod. Tyto krytiny jsou křehké a mohou při montážích praskat. Neznamená to, že na ně panely nelze nijak nainstalovat, ale u těchto montáží už je potřeba dávat větší pozor a konstrukci a panely montovat z plošiny.

Jestliže váš dům neprošel žádnou stavební přípravu na fotovoltaiku, je třeba vyprojektovat a poté vytvořit plán kudy povedou kabely od panelů ke střídači a od střídače k hlavnímu domovnímu rozvaděči.

Dle tohoto plánu se pak vybudují průchody jednotlivými konstrukcemi domu, které jim stojí v cestě.

Znamená to vybudovat „průchody“ všemi konstrukcemi, které stojí v cestě (na střeše, ve stropech, ve stěnách). Jedná se však o velice nepatrné zásahy a naši technici se snaží vykonávat veškeré tyto úpravy maximálně šetrně.

Samozřejmostí je pak i to, že po dokončení instalace náš tým montážníků zasádruje všechny nově vytvořené otvory, umístí kabely do lišt a provede veškeré další nezbytné úpravy, aby celá fotovoltaická elektrárny a její příslušenství vypadala esteticky hezky a nikde nic zbytečně nepřekáželo.

Nakonec náš tým provede i závěrečný úklid, abyste vy neměli s ničím starosti.

Ano, je to nutné.

Protože váš střídač bude přivádět energii ze solární elektrárny právě do hlavního domovního rozvaděče, je nutné se napojit během elektroinstalace také na elektroměrový rozvaděč domu.

Ano, je to určitě možné.

Ale pak bude energie z fotovoltaiky pak ale bude proudit pouze do jedné fáze. Aby tedy instalace vaší fotovoltaické elektrárny byla co nejefektivnější, budeme ve vašem případě v rámci instalace optimalizovat fáze v hlavním domovním rozvaděči tak, aby hlavní byly připojeny spotřebiče, u kterých má napájení fotovoltaikou největší smysl (tzn. ty, které spotřebovávají nejvíce elektřiny – pračka, myčka, lednička apod.).

Co to pro vás znamená, když máte třífázové rozvody?

Nejčastěji je dům k distribuční síti připojen třemi fázemi, které se v Česku, jako v jediné zemi v EU, měří a účtují zvlášť.

Na jedné fázi tak mohu být přebytky z fotovoltaiky, ze zbylých dvou pak může naopak dům elektřinu ze sítě spotřebovávat. Výsledkem je, že za elektřinu na těchto dvou fázích je nutno platit distributorovi, ale přebytky na třetí fázi jsou do sítě distributora posílány zadarmo nebo za velmi nízkou cenu.

Úprava elektroměrného rozvaděče je záležitostí, která se týká hlavně starších nemovitostí.

Protože se však náročnost úpravy může velice lišit a může se jednat o triviální úkol i o velice časově i finančně náročný proces, do kalkulací ji nezahrnujeme a kalkulujeme ji zvlášť.

Samotná výměna může zabrat několik desítek minut, ale v případě komplikací se může protáhnout i na týdny až měsíce.

Proto během obhlídky vaší nemovitosti náš obchodně-technický zástupce zkontroluje i váš elektrosloupek a jeho stav. Jestliže bude potřeba jej upravit, můžeme tuto službu zahrnout do výsledné cenové kalkulace.

Mnozí naši klienti si však tuto úpravu často řeší sami.

Z našich zkušeností však doporučujeme si i tento úkon nechat od nás zpracovat, protože  v případě, kdy je elektrosloupek uprav neodborně, nemusí pak splňovat veškeré předepsané podmínky, což může vést ve výsledku ke zpoždění připojení fotovoltaiky k distribuční síti a tedy i zhoršení návratnosti vaší FVE.

Samotná výměna může zabrat několik desítek minut, ale v případě komplikací se může protáhnout i na týdny až měsíce.

Ne, nemusíte.

Vaše fotovoltaická elektrárna zvládne i stand by režimu pokrýt pokryje spotřebu elektrospotřebičů nebo vám alespoň nabije vaši baterii.

Počítejte však s tím, že během vaší dovolené mohou ve vaší domácnosti vznikat přetoky a o této informaci musíte informovat také svého distributora.

Fotovoltaická elektrárna vám vydrží sloužit bez problému desítky let, pokud byly na jejich výrobu použity kvalitní materiály.

My našim komponentům maximálně věříme, což potvrzujeme tím, že dostanete nadstandardní záruky:

 • 25 let na výkon fotovoltaických panelů, že neklesne o víc než 8 %,
 • až 25 let na mechanické části fotovoltaických panelů AEG,
 • 10 let na akumulátory Risen/SYL, Pylontech,
 • 5 let na střídače GoodWe,
 • 2 roky na ostatní komponenty – na elektroinstalace, regulace ohřevu vody a další komponenty.

Právě mechanická záruka by měla být hlavním kritériem při výběru správných technologií pro váš projekt. V porovnání s výkonovou zárukou, kterou je velice složité a finančně nákladné prokázat, jde o garanci stálosti, tedy kvality.

V praxi ale u více než 98 % našich instalací není ani po několika letech potřeba žádná oprava nebo servis.

Solární panely jsou navíc i vcelku odolné, i když vypadají, že jsou “jako kdyby ze skla”, něco je jen tak nepoškodí (vykonali jsme několik zátěžových testů odolnosti – třeba i pád z menší výšky přímo na čelo panelu a panely normálně dál fungovaly bez problému).

V praxi u více než 95 % našich instalací není ani po několika letech potřeba žádná oprava nebo servis. Přesto na naše domácí fotovoltaické elektrárny poskytujeme nadstandardní záruky, protože našim výrobkům maximálně věříme. U fotovoltaické elektrárny dáváme tyto garance:

 • 25 let na výkon fotovoltaických panelů, že neklesne o víc než 8 % (tzn. výkonová záruka garantujících 92% výkon)
 • až 25 let na mechanické části fotovoltaických panelů AEG (mechanická záruka),
 • 10 let na akumulátory Risen/SYL, Pylontech,
 • 5 let na střídače GoodWe,
 • 2 roky na ostatní komponenty – na elektroinstalace, regulace ohřevu vody a další komponenty.

Právě mechanická záruka by měla být hlavním kritériem při výběru správných technologií pro váš projekt. V porovnání s výkonovou zárukou, kterou je velice složité a finančně nákladné prokázat, jde o garanci stálosti, tedy kvality.

Veškeré solární komponenty nakupujeme u prověřených evropských a zejména českých dodavatelů a používáme proto pouze již léty ověřené technologie, u nichž je již nastaven systém kontrol kvality výroby.

I proto poskytujeme na jednotlivé komponenty FVE nadstandardní záruky. Konkrétně se jedná o tyto garance:

 • 25 let na výkon fotovoltaických panelů, že neklesne o víc než 8 % (tzn. výkonová záruka garantujících 92% výkon)
 • až 25 let na mechanické součástky fotovoltaických panelů AEG (mechanická záruka),
 • 10 let na akumulátory Risen/SYL, Pylontech,
 • 5 let na střídače GoodWe,
 • 2 roky na ostatní komponenty – na elektroinstalace, regulace ohřevu vody a další komponenty.

K instalaci nepoužíváme žádné externí partnery nebo neproškolené dělníky. Nechceme se totiž dostat do situace, kdy nebudeme mít věci plně po kontrolou.

Vše si instalujeme sami za pomocí našeho vlastního týmu složeného z profesionálních a proškolených montážníků, kteří se specializují pouze na montáže solárních systémů, abychom dokázali garantovat kvalitu provedené instalace.

Náš montážní tým pravidelně proškolujeme. Naši montážníci jsou taktéž držiteli všech potřebných oprávnění nutných pro instalaci našich zařízení.

Samozřejmostí je pak i to, že po dokončení instalace náš tým montážníků zasádruje všechny nově vytvořené otvory, umístí kabely do lišt a provede veškeré další nezbytné úpravy, aby vaše nové zařízení a jeho okolní příslušenství vypadalo na pohled esteticky hezky a nikde nic zbytečně nepřekáželo.

Nakonec náš tým provede i závěrečný úklid, abyste vy neměli s ničím starosti.

Ne, stavební povolení není potřeba. I proto ostatně je instalace fotovoltaické elektrárny velice rychlá a patří k velice nenáročným úkonům, co se týče administrativy s úřady.

Povolení nicméně budete potřebovat v případe, že se vaše nemovitost nachází v nějaké chráněné krajinné oblasti v Česku (zkráceně CHKO) nebo v památkové zóně, protože u těchto staveb nesmí instalace fotovoltaiky ovlivňovat ráz krajiny ani ohrožovat faunu/flóru v daném místě. Proto před výstavbou fotovoltaické elektrárny potřebujete posudek od správy CHKO nebo od památkářů (Národního památkového ústavu).

I proto se snažíme u našich instalací používat celočerné fotovoltaické panely, které nemají žádný stříbrný rámec, který správa CHKO považuje za porušení rázu krajiny. Na jakémkoliv jiném území v rámci ČR není pro instalaci fotovoltaiky potřeba žádné povolení ani souhlas úřadů.

Program Nová zelená úsporám nabízí pro realizace fotovoltaiky v rodinných domech z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje navýšit maximální hranici dotace ještě o dalších 10 %. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy v těchto krajích 220 000 Kč.

Ano, možné to je, pokud při navyšování výkonu splníte veškeré legislativní podmínky a předpokládaný roční výkon fotovoltaiky umožní posunout ji do vyšší podoblasti dotačního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), bude vám vyplacen rozdíl mezi oběma podoblastmi, tentokrát již bez administrativní položky 5 000 Kč.

Ano, výkon fotovoltaických panelů v průběhu let skutečně klesá v důsledku opotřebení slunečním svitem, proto je třeba sledovat i výkonové garance a záruky jako jeden z parametrů u panelů.

U nás vám garantujeme, že výkon panelů za 25 let pod neklesne o víc než 8 % (tzn. dáváme výkonovou záruku garantujících 92% výkon). Pokud by se výkon snížil více, můžete fotovoltaické panely reklamovat.

Nicméně klientům doporučujeme se zaměřit spíše na mechanické záruky (tzn. na záruky v případě poruchy u součástek panelů), které by měly být hlavním kritériem při výběru správných technologií pro váš projekt. V porovnání s výkonovou zárukou, kterou je totiž velice složité a nákladné prokázat, je problém s nefunkční součástkou panelů snáze prokazatelný a navíc i více stěžejní – panel by vám pak nefungoval zcela vůbec. I mechanické záruky poskytujeme u našich panelů na 25 let.

Že v zimě vám solární elektrárna tolik energie nevyrobí, je samozřejmé. Z toho důvodu domácí fotovoltaická elektrárna v zimě nedosahuje tak vysokých výkonů jako v letním období. Během zimního období také zpravidla rovněž nedochází k přetokům do sítě, protože se elektrická energie spotřebovává na vytápění.

V praxi je ale toto období snížené činnosti panelů poměrně krátké – v podstatě jde o měsíce listopad, prosinec a leden. Ukázkový příklad, jak by mohla vypadat produkce množství solární energie dopadající na 1 m2 jižní střecha se sklonem 40 ° najdete níže.

Jak výkon můžete od FV panelů očekávat během roku?

Měsíc Energie[kWh]
Leden 42
Únor 61
Březen 98
Duben 122
Květen 148
Červen 138
Červenec 157
Srpen 144
Září 108
Říjen 89
Listopad 39
Prosinec 31

 

Nicméně prosím berte v potaz, že se výkon fotovoltaiky odvíjí od řady faktorů (lokalita, sklon střechy, umístění panelů a orientace střechy, okolní zástavba, která může stínit, ). Rádi vám ale vypracujeme odhad, ve kterém graficky znázorníme předpokládaný výkon vaší fotovoltaické elektrárny v jednotlivých měsících v roce pro vaši nemovitost.

Šance, že fotovoltaika jen tak sama od sebe začne hořet, je minimální a nemusíte se tak ničeho bát. Šance, že vám samovolně začne hořet, je podobná jako v případě mobilního telefonu připojeného k nabíječce (je téměř nulová).

Zdroj: Seznam.cz

Zdroj: Seznam.cz

Obecně se často medializují ojedinělé případy, přitom fotovoltaických systémů jsou u nás nainstalovány desítky tisíc a fungují zcela bezchybně. Tak jako u nového jízdního kola se může výjimečně stát, že vám upadne pedál tak se u fotovoltaiky nebo baterie se může stát, že se objeví výrobní vada.

Tato případná rizika naprosto minimalizujeme důsledným dodržováním legislativy a také instalací bezpečnostních prvků a tím, že fotovoltaiku montuje jen námi proškolený personál, který na to má příslušná oprávnění a zkoušky. Zároveň je vždy celý solární systém zkontrolován naším zkušeným revizním technikem předtím, než je uveden do provozu.

Současné moderní FVE navíc disponují jisticími a ochrannými prvky, které v případě požáru automaticky zastaví výrobu a odpojí systém od elektrické sítě. Stejně tak i moderní baterie u FVE mají spousty ochranných prvků, aby nedošlo k požáru nebo k jejich vznícení.

Největší riziko samovolného vznícení je u střídače. Proto se nikdy neumísťuje na žádný hořlavý povrch. Na stěnu, na které je připevněn, se nejprve nainstaluje protipožární žáruvzdorná deska a až na ni se připevňuje následně střídač. Stejně tak i kabeláž musí být vedena jen po nehořlavé trase, na které není žádný hořlavý materiál.

Každá fotovoltaika musí umožňovat dnes distributorovi vzdálenou správu a v případě požáru ji tak lze vypnout na dálku. Pro tyto případy má každý distributor zřízenou krizovou linku, která musí fungovat nonstop.

Často se také setkáváme s mýtem, že hasiči kvůli elektrickému napětí odmítají v případě požáru panely hasit nebo nechají objekt raději celý shořet. To samozřejmě není pravda.

Problematika hašení objektů s fotovoltaickými panely byla v minulosti mnoha médii zveličována a rozhodně není pravda, že by v takových případech měli hasiči přikázáno nezasahovat. Skutečnost je taková, že se objevily případy, kdy neodpojené panely zásah komplikovaly kvůli napětí ve vodičích. Proto je dobré vědět, jak fotovoltaickou elektrárnu bezpečně vypnout, ale abyste také znali schéma jejího zapojení. Zejména je třeba zajistit dostupný a hasičům známý způsob odpojení rozvodů elektrického proudu od solárních panelů v budově.

Požár solárních panelů a jejich hašení má svá specifika. Nelze je hasit vodou ani pěnou, protože obojí je vodivé. Hasiči proto nemohou střechu hasit standardním způsobem, protože jde o zařízení vyrábějící elektrický proud. K likvidaci požáru fotovoltaiky tak přistupují jako k hašení zařízení pod proudem/elektrozařízení. Ale hasiči jako proškolený personál a přesně vědí, jak hasit domy s fotovoltaickou elektrárnou – jen je třeba jim při případném požáru nahlásit, že máte fotovoltaiku.

Pokud máte s fotovoltaickou elektrárnou jakékoliv potíže, zavolejte nám na +420 724 366 684 nebo nám pošlete popis vašeho problému  a email info@energosolar.cz. Ve všední dny nás na těchto kontaktech zastihnete od 8 do 18 hodin.

Většinu potíží se zákazníky dokážeme vyřešit po telefonu díky vzdálenému přístupu, kde lze skrze hodnoty vaší domácí elektrárny zjistit, zda opravdu se jedná o závadu, anebo jen o nevhodné nastavení systému. Pokud to povaha problému dovolí, náš technik vám poradí na dálku, jak vaši fotovoltaiku uvést znovu do plného provozu.

Pokud se jedná o složitější problém nebo vážnější poruchu, kterou již takto vyřešit nelze, vyšleme k vám náš servisní tým. Naši technici k vám dorazí nejpozději do týdne od oznámení problému. V urgentních případech se samozřejmě pokusíme za vámi dojet i dříve (vždy se to však odvíjí od aktuální vytíženosti našeho servisu).

Do 2 týdnů od podpisu smlouvy vám zašleme zálohovou fakturu ve výši 70 % z celkové ceny díla.

Uhrazením zálohy nám definitivně potvrdíte, že je váš zájem vážný a my pro vás objednáme potřebné komponenty a začneme s pracemi.

Zbylou část se pak hradí do 14 dnů od vystavení faktury po uvedení systému do provozu (po předání díla).

Elektronický podpis ani datová schránka nejsou potřebné. K žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR je třeba mít vyřízenou jednu z forem Identity Občana (dříve eIdentita) např. NIA ID, elektronickou občanku s čipem nebo aplikaci pro chytré mobily eGovernment.

EIdentita (nově je označována jako Identita občana), slouží k elektronickému ověření vaší totožnosti. Na základě tohoto ověření získáte přístup ke službám poskytovaných ze strany veřejné správy. Identita občana podle nových podmínek platných od roku 2021 představuje první krok k podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních programů, které spravuje Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR).

Identitu občana ze zákona můžete založit a spravovat jen vy – podobně jako třeba doklady totožnosti. Tento krok tedy bude na vás.

Podívejte se na podrobný video návod, jak si Identitu občana založit a aktivovat:

 

Doslovný postup, jak postupovat pro vytvoření si Identity občana pro účely žádosti o dotaci na FVE

Vygenerování kódu

 • Po úspěšném ověření vaší totožnosti se přihlaste do dotačního systému a vygenerujte kód, kterým naši společnost zplnomocníte k podání a správě žádosti o dotaci. Bez tohoto kódu žádost dotaci nemůžeme podat a spravovat.
 • Po přihlášení vyberte z levé nabídky záložku „Žadatelé“. V detailu žadatele v sekci „Kontaktní údaje“ zkontrolujte správnost nebo doplňte Vaše údaje – e-mailová adresa a korespondenční adresa. Po doplnění údajů klikněte na tlačítko „Uložit“.
 • Nakonec klikněte na tlačítko „Chci vygenerovat kód“, viz obrázek.Žadatelé - jak založit Identitu občana pro podání žádosti o dotaci
 • Kód vám přijde na vaši e-mailovou adresu. Pošlete nám ho prosím na info@energosolar.cz.

V případě nejasností ohledně podání žádosti s vaší Identitou občana prosím kontaktujte linku Státního fondu životního prostředí ČR +420 800 260 500 v pracovních dnech od 7:30 do 16:00, nebo napište na dotazy@sfzp.cz.

Chcete-li získat povolení k připojení FVE k distribuční soustavě, potřebujete požádat distribuční společnost o povolení – tzn. je třeba do firmy jako ČEZ, EON, PRE, které vám zajišťují dodávky elektřiny, odeslat Žádost o připojení k distribuční soustavě.

Vybrat si můžete ze dvou variant:

 • Mikrozdroj – do 10 kW, bez licence, s možností dodávky do distribuční soustavy, připojení procesem PPP (první paralelní připojení). Tato žádost je jednodušší, je ale třeba splnit některé technické podmínky. Zkoumá se hodnota impedance v místě připojení, řešení FVE musí zamezit přetokům do distribuční sítě (s výjimkou přetoků daných reakcí hlídače přetoků).
 • Malá FVE – podává se klasická žádost. Po schválení distribuční firmou a uzavření smlouvy jsou možné i přetoky do sítě.

Žádost o připojení odesíláme distribuční společnosti my po uhrazení zbylé části ceny za dílo na náš účet. Vy se tak nemusíte o nic starat, vše vyřídíme za vás.

Smlouva o připojení k distribuční soustavě stanovuje technické detaily připojení odběrného místa k distribuční soustavě a uzavírá se mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy. Proces uzavírání smlouvy zpravidla začíná odesláním žádosti o připojení k distribuční soustavě.

Následně distribuční společnost musí žádost zpracovat, tzn. kdy vám smlouvu vyhotoví se může lišit a odvíjí se od toho, jak a rychle distribuční společnost zvládne vaši žádost zpracovat. Bohužel tento proces my neumíme urychlit, jediné, co lze z naší strany dělat je zasílat urgence distributorovi vaším jménem.

Distribuční společnost má 30 dní na každý ze svých administrativních úkonů. Pokud se nevyskytnou komplikace, fotovoltaickou elektrárnu se daří připojit přibližně 6-8 týdnů od instalace.

Ano, je to možné. Doba udržitelnosti zdroje je u většiny dotací 10 let. Po této době můžete žádat znovu.

Samotný proces vypadá následovně:

 • Zanecháte nám kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme zpět – nejpozději do druhého dne se vám od odeslání poptávky se vám ozve telefonicky náš obchodně-technický zástupce. Probereme s vámi možnosti, jak nejlépe a kolik můžete ušetřit za energie a domluví si s vámi osobní schůzku.
 • Do 5 dnů vás navštívíme kvůli odbornému posudku – během týdne za vámi přímo na místo instalace přijede obchodně-technický zástupce, se kterým jste již byli v kontaktu. Probere s vámi spotřebu vaší domácnosti, u fotovoltaiky zjistí potřebné údaje o vaší střeše (rovná vs. šikmá nebo sedlová střecha, klasické tašky, vlnité tašky, plechová střecha s taškami, šindely) a zeptá se na případně na další individuální požadavky, které vyplynou ze schůzky a stavu vaší nemovitosti – kupříkladu při obhlídce vaší nemovitosti zjistíme, že například na střechu nepůjde umístit tolik panelů (kvůli stropním oknům, komínu jiné konstrukci na střeše atd.) nebo že je třeba statický posudek kvůli stavu střechy (zda unese nové zatížení kvůli panelům).Nejlepší pro instalaci panelů je rovná střecha, která nám umožní umístit solární panely v optimálním sklonu a orientaci tak, aby měla vaše elektrárna co nejvyšší výkon (je však třeba brát v potaz také povětrnostní podmínky, panely se musí zatížit a zajistit, aby je nepodebral silný vítr). Na šikmé střechy není většinou potřeba pořizovat statický posudek, protože jejich zatížení je přibližně 22 kg/m2 – fotovoltaický panel váží okolo 20 kg a konstrukce, na kterou se uchycuje, je navíc pouze z hliníku, který je velmi lehký. U šikmých střech se nejčastěji setkáváme s krytím z betonových nebo pálených tašek, s plechovými krytinami jako falcový a trapézový plech nebo plechová taška. Pokud je na střeše falcový plech, nosná konstrukce se nemusí kotvit skrz krytinu, ale speciálními úchyty přímo za falcy, aniž by došlo k zásahu do střechy. U betonových a pálených tašek se používají háky, které se na krovy nebo trámy připevní po vyndání jednotlivých tašek. Tašky se pak vrátí na místo a na háky se nasadí nosná konstrukce.Plechové krytiny se provrtávají kombinovanými šrouby neboli kombivruty s gumovým těsněním, takže do střechy nezatéká i přes porušení její integrity. Na střechy s krytinami z eternitu a tašek bobrovek bohužel fotovoltaiky neumísťujeme. Všechny tyto faktory je třeba znát ještě předtím, než vám budeme moci vytvořit nabídku na míru, aby byla co nejpřesnější.
 • Jasná a férová nabídka – zpracujeme všechny podklady, které jsme od vás získali při osobní návštěvě. Na základě získaných podkladů vám do 2 pracovních dnů připravíme individuální nabídku, která bude šitá na míru vašim potřebám. U fotovoltaiky zohledníme střešní krytinu a náročnost instalace, navrhneme nejlepší umístění panelů na střeše pro nejvyšší výkon a propočítáme nejvhodnější parametry všech komponent. Vyřešíme s vámi, kam panely umístíme, kolik se jich vejde na střechu, kam umístíme střídač a baterie a co je třeba udělat ještě před samotnou montáží (stavební připravenost). Při kalkulaci zohledníme také vaši spotřebu, počet slunečních dní a odhadovaný výkon vaši elektrárny u vašeho domu a dáme vám vědět, co vše bude třeba ještě vykonat z vaší strany před započetím montáže a jak dlouho vše bude trvat.
 • Podpis smlouvy – po odsouhlasení navrženého řešení z vaší strany vám připravíme návrh smlouvy s přehledným rozpočtem. Smlouvu vám můžeme zaslat elektronicky nebo vás opět navštíví náš obchodně-technický zástupce. Po podpisu smlouvy se okamžitě pouštíme do práce.
 • Vypracování žádosti o dotaci – vytvoříme pro vás projektovou dokumentaci, kterou pak zašleme společně s dalšími materiály, které jsou vyžadovány pro žádost o dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR. Vše kompletně vyřídíme za vás, nemusíte se o nic starat. Vás jen prosíme o zaslání kódu ke zplnomocnění, abychom vás v této záležitosti mohli zastupovat.
 • Revize systému – do 14 dnů od dokončení instalace vás navštíví náš revizní technik, který prověří správnost zapojení celého fotovoltaického systému (nebo její kombinace s tepelným čerpadlem). Zkrátka ještě jednou ověří, že vše funguje správně a také, že umíte zařízení ovládat a bylo vám vše řádně vysvětleno. Zároveň s vámi podepíše předávací protokol ohledně řádného předání díla.U fotovoltaiky vám revizní technik předá rovněž dokumenty potřebné pro změnu distribuční sazby. O tu pak obratem požádáte svého dodavatele energií.
 • Montáž, instalace a ověření  správné funkčnosti – instalaci provede náš profesionální tým zkušených montážníků. Jednodušší instalace solárních panelů zvládnou během jednoho dne, ty složitější zvládáme nejpozději do 3 dnů.U tepelného čerpadla trvá montáž také v rámci několika dnů. Následně náš tým systémy zprovozní, vysvětlí vám funkčnost, provede zaškolení vás, jako obsluhy a ukáže vám, jak jednoduše ho můžete ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu, kde můžete sledovat spotřebu, výkon a kolik jste již ušetřili.
  Samozřejmostí je pak i to, že po dokončení instalace náš tým montážníků zasádruje všechny nově vytvořené otvory, umístí kabely do lišt a provede veškeré další nezbytné úpravy, aby vaše nová solární elektrárna a její okolní příslušenství vypadaly na pohled esteticky hezky a nikde nic zbytečně nepřekáželo.Nakonec náš tým provede i závěrečný úklid, abyste vy neměli s ničím starosti.
 • Připojení do distribuční sítě – v případě instalace fotovoltaiky za vámi přijede ještě technik vaší distribuční sítě. Technik od distribuce opětovně taktéž prověří celou instalaci a schválí, že je fotovoltaika správně zapojena, připojí vás do sítě a vymění vám elektroměr, což znamená, že v tuto chvíli můžete váš fotovoltaický systém začít legálně používat.
 • Vyplacení dotace – vyplacení se váže na ukončení celého procesu realizace a výměnu elektroměru. Žádost za vás vyřídíme my, jakmile dojde ze strany distributor k připojení do sítě. V tuto chvíli zasíláme veškerou dokumentaci na Státní fond životního prostředí ČR. Po odeslání žádosti dojde k vyplacení dotace na váš účet obvykle do 6–8 týdnů.

Jaké značky panelů montujete?

V nabídce máme solární panely od renomovaných značek AEG, Canadian Solar, Risen Energy, SUNPOWER, Energetica, EXE Solar, SoliTek, BAUER Solar a BISOL. Nejčastěji ale instalujeme panely značek AEG, Canadian Solar a Risen Energy, protože máme s těmito dodavateli nejlepší zkušenosti. Mají navíc obchodní zastoupení v EU nebo v ČR a tak je komunikace s nimi naprosto bez problému.

V případě, že se někdy vyskytl nějaký problém, tyto společnosti reagují vždy obratem a vždy ku prospěchu našeho zákazníka, což je pro nás naprosto zásadní. Protože jen spokojený zákazník doporučí naši firmu dále.

Kolik panelů budu potřebovat na svou střechu?

To je hodně individuální. Množství panelů lze určit až po zjištění dle sklonu a orientace střechy a také reálné spotřeby domu (a ideálně až po osobní obhlídce domu). Nedá se to tedy stanovit dopředu nebo říci nějaké přesné množství bez znalosti bližších detailů.

Kolik fotovoltaické panely váží? Unese je moje střecha?

Váha samotných panelů se liší dle vybrané značka a rozměrů panelů (čím větší panel, tím těžší je), zpravidla se ale váha panelu pohybuje zhruba kolem 20-28kg. Obecně platí, že při instalaci váha panelu díky konstrukci dokonale rozloží po ploše střechy.

U většiny šikmých střech s trámovým krovem panely platí, že panely střecha unese a není tedy zapotřebí pořizovat žádný statický posudek.

Rovné střechy jsou sice z našeho pohledu nejlepší pro instalaci panelů, protože nám plochá střecha umožní umístit solární panely v optimálním sklonu a orientaci tak, aby měla vaše elektrárna co nejvyšší výkon, ale právě rovné střechy mohou vyžadovat statický posudek.

Protože jestliže se nejedná o střechu, na kterou je možné ukotvit konstrukci skrze krytinu (například do dřevěných trámů či jiným způsobem), je nutné u dané instalace řešit montáž za pomocí takzvané samozátěžové konstrukce.

V takovém případě se podkonstrukce položí na střešní krytinu a poté se zatíží betonovými tvárnicemi. Hmotnost a rozmístění zátěže se pak odvíjí od sklonu panelů, větrné a sněhové mapy. Toto zatížení může dosahovat až 50 kg/m2. Proto zpravidla u takových instalací zákazníkům doporučujeme si nechat zpracovat statický posudek, který ověří nosnost střechy a možnost instalace FVE. Je také možné, že z posudky vyplyne, že je třeba před započetím instalace panelů nejdříve zesílit střešní konstrukci apod.

U šikmých střech se nejčastěji setkáváme s krytím z betonových nebo pálených tašek, s plechovými krytinami jako falcový a trapézový plech a plechová taška. Pokud je na střeše falcový plech, nosná konstrukce se nemusí kotvit skrz krytinu, ale speciálními úchyty přímo za falcy, aniž by došlo k zásahu do střechy. U betonových a pálených tašek se používají háky, které se na krovy nebo trámy připevní po vyndání jednotlivých tašek. Tašky se pak vrátí na místo a na háky se nasadí nosná konstrukce.

Plechové krytiny se provrtávají kombinovanými šrouby neboli kombivruty s gumovým těsněním, takže do střechy nezatéká i přes porušení její integrity. Na střechy s krytinami z eternitu a tašek bobrovek bohužel fotovoltaiky neumísťujeme. Všechny tyto faktory je třeba znát ještě předtím, než vám budeme moci vytvořit nabídku na míru, aby byla co nejpřesnější.

Jak velké jsou panely?

Velikost instalovaných panelů se odvíjí vždy také od dispozic domu, požadovaného výkonu i zvolených technologií/značky panelu. Ale jen pro vaši představu, panely BAUER SOLAR 540W (M10, 144 článků) mají rozměry 2256 x 1133 x 35mm.

Jak se však celý obor vyvíjí, využívají se stále nové a nové technologie při vývoji panelů, tak se i rozměry panelů postupně časem také stále mění. Obecně ale platí, že s narůstajícím výkonem dochází ke zvětšování panelů.

Proč používáte tak velké panely?

Velikost panelů je dána samotnými výrobci, kteří zvětšují velikost panelů dle toho, jak rostou požadavky na větší a větší výkon samotných elektráren.

Montujete pouze celočerné panely nebo máte i jiné barevné kombinace? Ovlivňuje barva panelu také jeho výkon?

V nabídce máme jak černočerné panely, tak i barevné kombinace černá-bílá (černá je vnější plocha panelu, bílá zadní strana), stříbrno-bílá nebo unikátní celooranžové panely (tento typ panelů je na objednání, nemáme jej normálně skladem).

Barvu monokrystalického fotovoltaického panelu určuje vždy barva rámu a barva EVA fólie, jelikož barva článku zůstává vždy pro tento panel černá.

Obecně platí, že:

 • Panely se stříbrným rámem a s bílou EVA fólií – tyto panely jsou cenově nejpříznivější a také nejvíce efektivní (z pohledu účinnosti), tento panel se také nejméně zahřívá.
 • Panely s černým rámem a s bílou EVA fólií – jedná se v podstatě o kompromis mezi první a poslední variantou.
 • Panely s černým rámem a černou EVA fólií (= celočerné panely) – na pohled vypadají designově nejlépe, ale také se více zahřívají a mají tak – menší účinnost. Což ale v zimě může a je naopak výhodou – sníh z panelů dříve odtaje a vy tak vyrobíte více elektřiny.

Obecně doporučujeme zákazníkům celočerné panely, které i když mají o něco nižší účinnost (jedná se o v podstatě nepatrný rozdíl), tak právě až zkušenosti z praxe ukázaly, že díky vyšší teplotě panelů vám na nich nezůstává ležet sníh a dříve také odtaje. V zimě tak vyrobíte více elektřiny – rozdíl může dělat klidně i 20 % ve prospěch celočerných panelů oproti panelům se stříbrným rámem.

Používáte zastaralé panely s články M6 nebo nejnovější M10? A jaký je mezi nimi rozdíl?

Pro klienty instalujeme převážně již jen panely s M10, které již brzy formát M6 zcela nahradí. Jednotlivé označení souvisí se standardizací velikosti a způsobem výroby panelů, kdy se s postupem času jednotliví výrobci přeorientovávaly na stále větší a větší formáty panelů kvůli požadavkům na vyšší výkon. Jedná se tedy primárně o rozdíly ve velikosti samotných panelů, které ovlivňuje jejich výkon (čím větší panel je, tím více elektřiny vyrobí). Nicméně i M6 a M10 panely se mohou ještě lišit počtem článků na panelu dle značky/výrobce.

Jaký je rozdíl mezi monokrystalickými a polykrystalickými panely? Které jsou vhodnější?

V současné době už se obě technologie ve výkonu téměř neliší. Výrobci ale přecházejí výhradně na monokrystalické panely.

Jaký je výkon fotovoltaické elektrárny v zimních měsících?

V zimních měsících bývá výrazně méně slunečných dnů, a slunce je navíc nízko nad obzorem. Nicméně neznamená to, že by fotovoltaika vůbec nevyráběla, ale domácí fotovoltaická elektrárna v zimě nedosahuje tak vysokých výkonů jako v letním období. Během zimního období také zpravidla rovněž nedochází k přetokům do sítě, protože se elektrická energie spotřebovává na vytápění.

V praxi je ale toto období snížené činnosti panelů poměrně krátké – v podstatě jde o měsíce listopad, prosinec a leden. Ukázkový příklad, jak by mohla vypadat produkce množství solární energie dopadající na 1 m2 jižní střecha se sklonem 40 ° najdete níže.

Jak výkon můžete od FV panelů očekávat během roku?

Měsíc Energie[kWh]
Leden 42
Únor 61
Březen 98
Duben 122
Květen 148
Červen 138
Červenec 157
Srpen 144
Září 108
Říjen 89
Listopad 39
Prosinec 31

 

Nicméně prosím berte v potaz, že se výkon fotovoltaiky odvíjí od řady faktorů (lokalita, sklon střechy, umístění panelů a orientace střechy, okolní zástavba, která může stínit, ). Rádi vám ale vypracujeme odhad, ve kterém graficky znázorníme předpokládaný výkon vaší fotovoltaické elektrárny v jednotlivých měsících v roce pro vaši nemovitost.

Jak se mám o panely starat v zimě, když nasněží?

Fotovoltaika je celoročně v podstatě bezúdržbová. Pokud panely zapadají sněhem nebo se na nich vytvoří námraza, díky tomu jsou panely umístěné často na střeše, kde na ně přes den svítí slunce a zahřívá je, sníh často sám odtaje na některém z článků panelu. Jakmile roztaje jeden článek, začne se zahřívat jeho blízké okolí a postupně odtaje panel celý. Není tedy třeba je ometat koštětem nebo jiným nástrojem.

Navíc ani toto zákazníků nedoporučujeme dělat, protože byste mohli například lopatou poškrábat povrch panelu a způsobit na něm mikroskopické škrábance, které by zbytečně snižovaly účinnost fotovoltaického panelu.

Proč panely vyrábějí tak málo, i když mi sněhem zapadá pouze část?

Fotovoltaické panely se zapojují sériově, tudíž zastínění nebo zapadání jen části panelů ovlivňuje celý řetězec.

Mohou se panely vznítit? A jak se hasí v případě požáru?

Šance, že fotovoltaika jen tak sama od sebe začne hořet, je minimální a nemusíte se tak ničeho bát. Šance, že vám samovolně začne hořet, je podobná jako v případě mobilního telefonu připojeného k nabíječce (je téměř nulová).

Zdroj: Seznam.cz

Obecně se často medializují ojedinělé případy, přitom fotovoltaických systémů jsou u nás nainstalovány desítky tisíc a fungují zcela bezchybně. Tak jako u nového jízdního kola se může výjimečně stát, že vám upadne pedál tak se u fotovoltaiky nebo baterie se může stát, že se objeví výrobní vada.

Tato případná rizika naprosto minimalizujeme důsledným dodržováním legislativy a také instalací bezpečnostních prvků a tím, že fotovoltaiku montuje jen námi proškolený personál, který na to má příslušná oprávnění a zkoušky. Zároveň je vždy celý solární systém zkontrolován naším zkušeným revizním technikem předtím, než je uveden do provozu.

Současné moderní FVE navíc disponují jisticími a ochrannými prvky, které v případě požáru automaticky zastaví výrobu a odpojí systém od elektrické sítě. Stejně tak i moderní baterie u FVE mají spousty ochranných prvků, aby nedošlo k požáru nebo k jejich vznícení.

Největší riziko samovolného vznícení je u střídače. Proto se nikdy neumísťuje na žádný hořlavý povrch. Na stěnu, na které je připevněn, se nejprve nainstaluje protipožární žáruvzdorná deska a až na ni se připevňuje následně střídač. Stejně tak i kabeláž musí být vedena jen po nehořlavé trase, na které není žádný hořlavý materiál.

Každá fotovoltaika musí umožňovat dnes distributorovi vzdálenou správu a v případě požáru ji tak lze vypnout na dálku. Pro tyto případy má každý distributor zřízenou krizovou linku, která musí fungovat nonstop.

Často se také setkáváme s mýte, že hasiči kvůli elektrickému napětí odmítají v případě požáru panely hasit nebo nechají objekt raději celý shořet. To samozřejmě není pravda.

Problematika hašení objektů s fotovoltaickými panely byla v minulosti mnoha médii zveličována a rozhodně není pravda, že by v takových případech měli hasiči přikázáno nezasahovat. Skutečnost je taková, že se objevily případy, kdy neodpojené panely zásah komplikovaly kvůli napětí ve vodičích. Proto je dobré vědět, jak fotovoltaickou elektrárnu bezpečně vypnout, ale abyste také znali schéma jejího zapojení. Zejména je třeba zajistit dostupný a hasičům známý způsob odpojení rozvodů elektrického proudu od solárních panelů v budově.

Požár solárních panelů a jejich hašení má svá specifika. Nelze je hasit vodou ani pěnou, protože obojí je vodivé. Hasiči proto nemohou střechu hasit standardním způsobem, protože jde o zařízení vyrábějící elektrický proud. K likvidaci požáru fotovoltaiky tak přistupují jako k hašení zařízení pod proudem/elektrozařízení. Ale hasiči jako proškolený personál a přesně vědí, jak hasit domy s fotovoltaickou elektrárnou – jen je třeba jim při případném požáru nahlásit, že máte fotovoltaiku.

Jak je to s likvidací panelů? Kolik se za ni platí?

Likvidací FV panelů se zabývají specializované firmy a jednotlivá sběrná místa. Likvidační poplatek je však již započítán v pořizovací ceně elektrárny.

To znamená, že jakmile vám panely po desítkách let doslouží, čeká vás pouze platba za odinstalování a jejich odvoz na sběrné místo.

Pro zajímavost: Dnešní solární panely vydrží fungovat minimálně 25 let a ani poté nepřestanou fungovat, pouze účinnost panelů klesne na 80 % původních hodnot.

Jaké solární baterie nabízíte?

K našim sestavám instalujeme nízkonapěťové (NN) nebo vysokonapěťové (VN) lithiové baterie typu LiFePO4 od značek Growatt a Risen Energy.

Zkratka LiFePO4 znamená, že se jedná lithium-železo-fosfátové baterie. Tato písmena tedy značí chemické složení baterie. LiFePO4  je velmi perspektivní a technologicky vyzrálou konkurencí klasických olověných akumulátorů, kdy naopak oproti olověným bateriím netrpí tzv. sulfatací (u olověných baterií dochází k tvorbě nerozpustného síranu olovnatého), která snižuje kapacitu a zkracující životnost. Příčinou je dlouhodobé nedobíjení baterie do plného stavu nebo dlouhodobé nepoužívání baterie. Lithium-železo-fosfátové baterie nemusí být plně dobíjeny, postačuje částečné dobíjení, což je jejich hlavní výhoda oproti bateriím olověným.

Jaké další výhody přináší LiFePO baterie?

 • Širší rozsah pracovních teplot u LiFePO baterie – kapacita a životnost není zdaleka tak závislá na teplotách. Možnost instalace v zámrzném prostoru.
 • Vysoká cyklická životnost LiFePO4 baterie – ta je dána mimo jiné i mírou vybíjení. Cyklem se rozumí každé vybití a následné nabití baterie. Každou baterii vybíjení poškozuje. Čím je vybití hlubší, tím méně těchto cyklů baterie vydrží. Běžné olověné baterie se doporučuje vybíjet maximálně na 50% jejich celkové kapacity, hlubší vybití výrazně zkracuje živost baterie a hrozí její trvalé poškození. LiFePO baterie je mimořádně odolná proti tomuto vlivu a běžně se může vybíjet na 20% její celkové kapacity (80% vybití) aniž by to mělo výraznější vliv na její životnost. Kvalitní olověná trakční baterie vybíjená na 50% její kapacity má životnost cca 1500 cyklů, LiFePO baterie zvládne neuvěřitelných 5000 cyklů!
 • Nízký vnitřní odpor LiFePO4 baterie – při odběru energie neklade baterie velký odbor. To umožňuje odebírat z baterie relativně velké množství energie, aniž by to baterii poškozovalo. Výhodné při nárazovém odběru většího množství energie.
 • Vysoká hustota energie u LiFePO4 baterie – baterie jsou lehké a na kilogram jejich hmotnosti připadá relativně velké množství energie. Mimořádně výhodná vlastnost ve stísněných prostorách nebo na místech s požadavkem k minimalizaci zatížení (typicky například lodě). Ušetřete až 70% hmotnosti a prostoru při zajištění stejného množství energie.
 • Vysoká účinnost LiFePO4 baterie – nabíjením a vybíjením baterie se část energie ztrácí. Míra těchto ztrát určuje účinnost. Snahou pochopitelně je minimalizovat tyto ztráty. U olověných baterií je průměrná účinnost 80%. LiFePO baterie dosahují účinnosti 92%. Účinnost je dána také aktuální mírou nabití baterie. Olověné baterie mají relativně nízkou účinnost v konečných fázích dobíjení (i méně jak 50%). LiFePO baterie si naopak udržují vysokou míru účinnosti i v konečných fázích nabíjení, nebudete tak zbytečně ztrácet drahocennou energii.
 • Nenáročnost v charakteru nabíjecího napětí – olověná baterie vyžaduje relativně malý rozsah nabíjecí napětí a vysokým rizikem přebíjení a z toho plynoucího poškozování. LiFePO baterie tento nedostatek nemá a zvládá 14 až 16 V (s maximálně 4,2 V na článek). Také citlivost na přebíjení je nízká.

Oproti olověným bateriím vyžaduje LiFePO baterie kvalitní nabíjecí balancér. Pokud je dosaženo napětí nižší jak 2,5 V nebo je nabíjecí napětí vyšší jak 4,2 V na článek, hrozí poškození baterie. V žádné baterii nemají jednotlivé články naprosto stejné napětí (stejná míra nabití), ale naopak se víceméně navzájem liší. Olověné akumulátory mají určitou omezenou samoregulační schopnost v rovnoměrném nabíjení všech článků. Pokud jsou některé články baterie již nabité, prochází jimi proud a to umožňuje nabití zbylých méně nabitých článků. U LiFePO baterie nabité články neumožňují dobíjení nedobitých článků.

I když baterie jako celek má přijatelné napětí, některé články mohou trpět dlouhodobým nedobíjením. V průběhu času se tyto rozdíly mohou prohlubovat. Z těchto důvodů je nutné nabíjet LiFePO baterie za pomoci balancéru sledující individuálně každý článek baterie.

Balancér nabíjí každý článek jen pro něj vhodnou charakteristikou nezávislou na ostatních článcích (vybalancovávání článků). Balancér je tak nepostradatelné zařízení chránící bateriový systém před poškozením.

Na první pohled se zdají být LiFePO baterie finančně nákladnější v porovnání s olověnými bateriemi. Při bližším pohledu a při přihlédnutí k dlouhé životnosti, vysoké spolehlivosti a vysoké účinnosti je LiFePO baterie ta správná volba pro moderní a náročné aplikace.

Jakou kapacitu solárních baterií mám zvolit?

Podle poslední úpravy podmínek NZÚ je stanovena dolní hranice instalované kapacity baterií, kdy je stanoven minimální podporovaný poměr 1:1 (tzn. výkon baterií ku kapacitě baterií).

Dotace je však omezená u hybridní fotovoltaiky (fotovoltaika + baterie) na možnost čerpat maximálně 200 000 Kč dohromady, kdy maximální podporovaný poměr výkon FVE a baterií je 1:2. To znamená, že na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny.

Můžu si do své sestavy přidat další akumulátory nebo baterie?

Ano, baterie lze normálně rozšiřovat přikoupením dalších modulů.

Proč některé baterie mají životnost pouze 4 000 cyklů, zatímco u jiných uvádíte 6 000 cyklů?

Odlišnosti v životnosti baterií je dáno rozdílnými technologiemi jednotlivých výrobců, kdy každý z výrobců definuje záruku trochu odlišně. Již se ale postupně jednotliví výrobci snaží i tyto jednotlivé parametry standardizovat, aby se daly jednotlivé baterie porovnávat nebo je neuvedení tohoto parametru neznevýhodňovalo.

Například baterie od výrobce Risen Energy garantují 5 500 cyklů pro použití v domácnosti (při 90% vybití a teplotě kolem 25°C), baterie značky Growatt pak mají při totožných podmínkách garanci 6 000 cyklů.

Jaké spotřebiče můžu připojit k baterii?

Teoreticky můžete k baterii připojit jakýkoli domácí spotřebič. Prakticky je ale otázkou, co dává/nedává smysl. Doba zálohování se odvíjí od kapacity bateriového úložiště. Energeticky náročné spotřebiče jako třeba indukční varná deska, lednice nebo mrazák by ji vyčerpaly velmi rychle. Přitom právě lednice/mrazák bez problému vydrží řadu hodin bez proudu. Proto doporučujeme zálohovat pouze „životně důležité“ spotřebiče a elektrické okruhy – například bezpečnostní systémy, internetový modem, několik elektrických zásuvek, svítidlo s úspornou žárovkou, případně jednoduchý vařič.

Jak dlouho budou v případě výpadku fungovat zálohované spotřebiče?

To záleží na kapacitě instalovaného bateriového úložiště, dále na tom, jaké spotřebiče k němu připojíte a jaká bude v době výpadku jejich okamžitá spotřeba. Dobře řešená sestava může při velkém výpadku poskytnout zálohu i na 2–3 dny.

Je možné zálohovat celý dům?

Možné to je. Vzhledem k velikosti instalovaných úložišť to ale v praxi nedává smysl, viz otázka č. 6. Standardní baterie by se v takovém režimu vybila velmi rychle.

Pokud mám zálohovaný vybraný okruh, musím při výpadku elektrické energie dojít do technické místnosti a něco zapnout?

Nemusíte. Při výpadku distribuční sítě se střídač sám přepne do režimu zálohy. Po obnovení dodávky elektrické energie se znovu sám přepne a obnoví výchozí režim fotovoltaické elektrárny.

Co je to virtuální baterie? Jak se liší od fyzické solární baterie? Poskytujete i virtuální baterie?

Do klasického akumulátoru si ukládáte energii, kterou můžete využít, když nesvítí slunce nebo dojde k výpadku sítě.
Virtuální baterie podobné využití energie neumožňuje. Je to služba, kterou svým klientům poskytují vybraní dodavatelé energií – jedná se o odkup přebytků vyrobené elektřiny. Využijí ji jak majitelé fotovoltaik, kteří nemají bateriové úložiště, tak i ti, kteří úložiště mají, ale přesto jejich domácnost nezvládá spotřebovat/uložit 100 % vyrobené energie. Bez virtuální baterie by jejich přebytky odtekly zadarmo do centrální sítě, takto za ně dostanou zaplaceno. Částku za přetoky dodavatelé kompenzují v rámci vyúčtování.

Služby spjaté se zajištění virtuální baterie neposkytujeme.

Musím kvůli virtuální baterii měnit svého dodavatele elektrické energie?

Pokud váš stávající dodavatel tuto službu nenabízí, pak ano.

Je možné baterie hasit v případě požáru?

Ano, ale ne vodou ani pěnou, protože obojí je vodivé. Hasiči přesně vědí, jak hasit domy s fotovoltaickou elektrárnou – jen je třeba jim při případném požáru nahlásit, že máte fotovoltaiku.

Jaký střídač si mám vybrat?

Výběr střídače ovlivňuje řada věcí. Například zda má váš dům jednofázové, či třífázové elektrorozvody; jestli si přejete ukládat energii do baterií, nebo uvažujete o sestavě bez úložiště; jakou máte spotřebu… Nejlépe vám s výběrem poradí náš obchodní zástupce, který vyhodnotí veškeré tyto skutečnosti a podle nich doporučí optimální řešení.

Jaký rozdíl mezi symetrickým a asymetrickým střídačem?

Asymetrický střídač umí do každé fáze poslat rozdílnou dodávku energie – podle jejich okamžitého zatížení. Symetrický střídač dodává do každé fáze konstantně jednu třetinu energie, kterou fotovoltaika právě vyrábí. V některé fázi tak může být v daný moment energie málo, zatímco v jiné, kde zrovna není spotřeba, bude vznikat přebytek.

Můžu střídač vzdáleně ovládat?

Fotovoltaika je prakticky bezúdržbová, tudíž ovládat nic není třeba. Vzdáleně ale můžete sledovat svou aktuální výrobu i spotřebu.

Výše úspory závisí na mnoha faktorech a může se pohybovat v rozmezí kolem 30-80 % celkové spotřeby domácnosti. Každému zákazníkovi se proto snažíme navrhujeme individuální řešení, které mu poskytne nejvyšší možnou úsporu s ohledem na jeho spotřebu, nemovitost i finanční možnosti. Je to hodně individuální, protože výslednou úsporu ovlivňuje například:

 • Stávající forma vytápění (jakým způsobem topíte nyní) – pokud vytápíte svůj dům pomocí elektrokotle, můžete ušetřit za elektřinu až o 80 % více díky tepelnému čerpadlu. Jestliže v současnosti využíváte k vytápění vaší nemovitosti plynový kotel, můžete v případě kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem snížit náklady za energie až o 50 %. U plynového kondenzačního kotle se může jednat “jen” o 30 %.
 • Způsob použití (typ topného systému) – nízkoteplotní volíte, pokud máte podlahové vytápění, středněteplotní pokud využíváte jako otopný systém radiátory. Rozdíly ve výkonu a výsledné úspoře mohou být následující:
  Tepelné čerpadlo Nízkoteplotní systém Středněteplotní systém
  Levné čerpadlo 124 % 111 %
  Průměrná hodnota čerpadel registrovaných v kotlíkových dotacích 158 % 121 %
  Velmi úsporné čerpadlo 201 % 156 %


  Z tabulky výše můžete tedy snadno vyčíst, že rozdíl v energetické účinnosti mezi jednotlivými tepelnými čerpadly je opravdu značný. Ta nejméně úsporná tepelná čerpadla s energetickou účinností 124 % spotřebují o cca 60 % více elektřiny než ta nejúspornější s energetickou účinností 203 %.
   

  Hodnoty energetické účinnosti najdete v informačním listu k tepelnému čerpadlu, nebo v technickém listu tepelného čerpadla. Pokud je uvedena jen jedna hodnota energetické účinnosti bez bližšího označení, jde o středněteplotní systém, protože do roku 2019 obsahoval informační list k tepelnému čerpadlu hodnoty energetické účinnosti pro nízkoteplotní i středněteplotní použití. Po změně legislativy v roce 2019, se někdy udává jen účinnost pro středněteplotní použití. Pokud nenajdete k tepelnému čerpadlu účinnost pro nízkoteplotní použití, musíte porovnávat tu středněteplotní. Naštěstí mají většinou kvalitní čerpadla vysoké obě účinnosti a nekvalitní naopak obě nízké. Co představuje energetická účinnost a k čemu slouží, se dočtete níže.

 • Topný faktor (COP), sezónní průměrný topný faktor (SCOP), energetický štítek a energetická účinnost
  • Topný faktor (COP) – topný faktor tepelného čerpadla ukazuje poměr získané tepelné energie ke spotřebované elektrické energii. Topný faktor tedy ovlivňuje ekonomiku provozu tepelného čerpadla. Čím vyšší topný faktor je, tím účinnější je tepelné čerpadlo.
  • Sezónní průměrný topný faktor (označovaný jako SCOP) – představuje podíl celkového množství vyrobeného tepla a elektrické energie, kterou tepelné čerpadlo pro její výrobu spotřebovalo. SCOP se stanovuje pro celou topnou sezónu, nikoliv pro konkrétní teplotní podmínky. Díky tomu může velmi přesně určit účinnost tepelného čerpadla ve skutečném provozu.
  • Energetický štítek – nejdůležitější informací, kterou na energetickém štítku najdete, je třída energetické účinnosti. Topná zařízení jsou klasifikována podle stupnice od G po A++, přičemž A++ dlouho představovalo nejvyšší hodnocení. Nejnovější a nejhospodárnější modely však mohou být označeny dokonce štítkem A+++. Jde hlavně o zařízení, která využívají velkou část energie z obnovitelných zdrojů. Na štítku mohou být uvedeny také některé další informace, jako například hladina akustického výkonu ve vnitřních a venkovních prostorách (tzn. jak bude čerpadlo hlučné).Nicméně celkovou spotřebu energií tepelným čerpadlem ovlivňuje mnoho faktorů. Záleží také na vašich požadavcích na teplo v domě a ohřev vody nebo na tom, zda je k dispozici podlahové topení. Energetický štítek by tedy rozhodně neměl být jediným podkladem k rozhodování o nákupu tepelného čerpadla.
  • Energetická účinnost (označována jako ηs) – energetická účinnost je z těchto faktorů pro porovnání nejlepší. Zahrnuje totiž efektivitu provozu tepelného čerpadla v průběhu celého roku a hlavně tuto hodnotu musí všichni výrobci udávat.Tepelné čerpadlo s co nejvyšší energetickou účinností, která znamená, že tepelné čerpadlo má vysoký topný faktor ve všech provozních režimech. Hodnoty energetické účinnosti se udávají ve více variantách. Porovnávejte tedy vždy tu, která odpovídá vašemu domu a opět může se proto pak lišit i samotná úspora dům od domu.
 • Typu čerpadla – podle druhu a funkčního uspořádání ochlazovaného a ohřívaného prostoru se tepelná čerpadla dělí na základní typy. Samotných kombinací zdrojů tepla a ohřívaných prostorů je samozřejmě mnoho. Výběr vhodného typu tepelného čerpadla však záleží na více faktorech (dostupnost zdroje tepla, provozuschopnost, investiční a provozní náklady atd.).
  • Tepelná čerpadlo typu země/voda – využívá jako vysoce objemový zdroj tepla půdu. Běžně se v technické praxi využívají dva ekvivalenty. Prvním je tzv. plošné uspořádání, kdy jsou na velké ploše (řádově stovky m2) relativně v malé hloubce umístěny trubky s teplonosným médiem. Médium odebírá teplo z velké plochy půdy a následně ho, po zvýšení teplotní úrovně, v kondenzátoru předává vodě, která může být použita pro účely vytápění, nebo jako teplá užitková voda. Výhodou tohoto uspořádání je relativně snadná instalace a nízké investiční náklady. Největší nevýhodou je potřeba velké plochy. Tento typ tepelných čerpadel patří mezi nejvýhodnější aplikace pro rodinné domy s velkou přilehlou zahradou. Druhým uspořádáním tepelných čerpadel typu země/voda je uspořádání s vrtem. Jako zdroj tepla se v tomto uspořádání využívá půda v relativně větších hloubkách (cca 100 m). Následné využití tepla na straně vody je podobné jako v případě plošného uspořádání. Hlavní výhodou jsou malé nároky na zastavěnou plochu, protože samotné vrty mají obvykle průměry řádově v desítkách cm. K aplikaci tohoto typu je potřeba vhodné podloží, aby mohl být vrt realizován. Nutnost vrtání do větších hloubek se však projeví ve zvýšených investičních nákladech (běžně je nutné použít více vrtů).
  • Tepelné čerpadlo typu voda/voda – tepelné čerpadlo typu voda/voda využívá jako zdroj tepla velký objem vody (podzemní voda). Tento typ tepelného čerpadla využívá podzemní vodu. Opět je nutné realizovat vrty. Čerpadlo typu voda/voda je poměrně náročné na údržbu, s čímž souvisejí zvýšené provozní náklady. Proto se doporučuje zejména pro středně vyšší výkony.
  • Tepelné čerpadlo typu vzduch/voda – jako zdroj tepla se v tomto případě využívá okolní vzduch. Z hlediska jednoduchosti instalace, dostupnosti zdroje a investičních nákladů se tepelné čerpadlo vzduch voda jeví jako nejvýhodnější. S čím je však při jeho aplikaci potřeba počítat, je nestálost zdroje (na rozdíl od půdy nebo vody, kde je teplota po celý rok víceméně stejná). Vzhledem k jednoduchosti instalace a snižujícím se tepelným ztrátám nových domů se prosazuje tento typ čerpadel v nové výstavbě.
  • Tepelné čerpadla využívající odpadní teplo – zvláštním typem tepelných čerpadel je uspořádání využívající jako zdroj tepla tzv. odpadní teplo. Pod pojmem odpadní teplo rozumíme teplo vznikající jako vedlejší produkt např. v průmyslových aplikacích, dále teplo v kanalizačních prostorách nebo teplo z klimatizačních zařízení apod. Za účelem zvýšení energetické účinnosti budov je toto teplo dále využíváno, např. právě za pomoci tepelných čerpadel. Dané řešení je však vhodné pouze pro aplikace, kde vzniká dostatečné množství odpadního tepla a je využíváno hlavně na vytápění např. průmyslových hal, obchodních domů apod.
 • Ceny energií – v závislosti na zdroji vytápění, který nyní používáte a také se bude výsledná návratnost odvíjet od cen elektřiny.

V neposlední řadě musíte brát také v potaz, že vám   v případě, že přecházíte z kotle na tuhá paliva na tepelné čerpadlo, ubude také práce spojená s nekonečným obstaráváním, skladováním a stěhováním uhlí, koksu, dřeva nebo peletek, což obzvláště před zimou zimou bývá fyzicky velice náročné a zabírá to spoustu času.

Průměrná návratnost investice do tepelného čerpadla se pohybuje kolem 7–10 let, ale je to opět individuální a závisí to mnoha faktorech. Dobu návratnosti investice pro vaši nemovitost vám zdarma spočítáme, když nám zašlete poptávku.

Nicméně i díky využití dotace se návratnost investice do tepelného čerpadla rapidně snižuje a k rychlejší návratnosti přispívá také i aktuální situace na trhu s energiemi – nejenom, že jsou již nyní na historických maximech, ale do budoucna se očekává další zdražování elektřiny i zemního plynu.

Klíčovým faktorem je zcela jistě aktuální spotřeba energie na vytápění. Čím více ročně protopíte, tím rychleji se vám investice vrátí. Nejvyšší úspory dosahují domácnosti, jež využívají elektrokotel. Ty mohou ušetřit až 80 % z celkové spotřeby domácnosti na vytápění.

Do doby návratnosti se ale promítají další faktory, jako například počet osob v domácnosti a jejich denní režim. Dále typ čerpadla, které si zvolíte a jeho výkon, typ otopného systému a vliv mají samozřejmě také další parametry tepelného čerpadla (energetická účinnost a topný faktor).

Stačí na našich webových stránkách vyplnit krátký formulář a zanechat nám na vás kontakt. Do 24 hodin se vám ozve jeden z našich obchodně-technických specialistů. Představí vám dostupné možnosti a poznamená si informace potřebné k tomu, abychom vám mohli zaslat rámcovou cenovou nabídku k odsouhlasení a domluví si s vámi osobní návštěvu pro obhlídku vaší nemovitosti pro upřesnění kalkulace.

Tepelná čerpadla obvykle instalujeme do 12 měsíců od podpisu smlouvy.

Ano, pokud splňujete podmínky pro Kotlíkové dotace. To znamená:

 • Chcete vyměnit kotel na tuhé paliva za TČ – tzn. aktuálně topíte kotlem na uhlí nebo dřevo s ručním přikládáním. Kotel musí patřit do 1. nebo 2. emisní třídy, nebo ji nesmí mít stanovenou vůbec. Pokud je Váš kotel na tuhá paliva v 3. 4. nebo 5. emisní třídě, nelze žádat o “Kotlíkovou dotaci”. Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj mohou získat dotaci ve výši až 95 % uznatelných nákladů, a to včetně poskytnutí zálohy na investici. Od 29. března se maximální dotace na tepelné čerpadlo navýšila o 50 tisíc korun na celkových 180 000 Kč. Pro nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností – je dotace až 450 000 Kč.
 • Jedná se o hlavní zdroj vytápění – kotel musí sloužit jako hlavní zdroj tepla (více než 50%) nebo jako druhý zdroj spolu s plynem, elektrokotlem atd.
 • Energická třída domu – dům musí být z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G).
 • Žádat mohou pouze fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, – nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Souhlas všech majitelů – s předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • Spadáte mezi nízkopříjmové domácnosti – v roce 2022 dosáhnou na Kotlíkové dotace pouze nízkopříjmové domácnosti. Vztahují se na domácnosti, jejíž členové vydělali v průměru max. 170 900 korun čistého na osobu v roce 2020 (což je 14 242 Kč měsíčně), případně se celá domácnost skládá pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy ostatních členů jsou průměrovány a u studentů do 26 let a nezletilých dětí se vychází z toho, že příjmy činí 0 Kč.
 • Odeslání žádosti o dotaci – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Nejzazší termín podání žádosti je datum 1.9.2022.Aktualizace: termín byl v dubnu 2022 posunut na 1. 9. 2024.Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu ministerstva životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my kompletně my.

Pro dotaci z Nová zelená úsporám platí:

 • Je poskytována dotace ve výši až 50 %, v kombinaci s dalšími opatřeními až 60 %, limity (jednotkové výše podpory) se nemění.
 • Od 1. 5. nejsou podporovány výměny neekologických kotlů za plynové vytápění (ani u rodinných ani u bytových domů), resp. zdroje na plyn budou podpořeny pouze u žádostí podaných do 30. dubna 2022, a to za předpokladu, že opatření bylo zrealizováno nebo uhrazeno alespoň částečně formou záloh v termínu od 1. 1. 2021 do 30. 4. 2022.
 • Od 1. 7. platí, že nebude možné podat žádost o dotaci ani na novostavbu, pokud bude využívat jakýkoliv zdroj na fosilní paliva včetně zemního plynu.
 • U žádostí na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy se příjem žádostí nemění, tedy platí nejpozději do dne, který předchází dni zákazu provozu kotlů dle zák. č. 201/2012 sb. o ochraně ovzduší ve znění pozdějších předpisů, u ostatních opatření podporovaných z programu běží příjem žádostí do 30. 6. 2025.
 • Platí i nadále, že zahrnuje podporu na výměnu neekologických kotlů pro všechny domácnosti (nemusí se prokazovat příjmy).

Naše společnost vám získání dotace dokonce garantuje ve smlouvě (musíte však splnit podmínky – tzn. mít nárok na získání dotace a doložit pravdivě veškeré potřebné podklady).

Dotaci je možné čerpat pouze u budov, které jsou zkolaudované jako objekty k bydlení. Na klasické rekreační chaty se tak dotace nevztahuje (musíte zde mít hlášený trvalý pobyt). Má-li ale objekt číslo popisné a zde máte hlášený trvalý pobyt nárok na dotaci se dá uplatnit.

Kompletní podmínky pro zisk dotace najdete níže:

Tepelná čerpadla – podmínky pro získání dotace z programu Kotlíkové dotace

 • Chcete vyměnit kotel na tuhé paliva za TČ – tzn. aktuálně topíte kotlem na uhlí nebo dřevo s ručním přikládáním. Kotel musí patřit do 1. nebo 2. emisní třídy, nebo ji nesmí mít stanovenou vůbec. Pokud je Váš kotel na tuhá paliva v 3. 4. nebo 5. emisní třídě, nelze žádat o “Kotlíkovou dotaci”. Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj mohou získat dotaci ve výši až 95 % uznatelných nákladů, a to včetně poskytnutí zálohy na investici. Od 29. března se maximální dotace na tepelné čerpadlo navýšila o 50 tisíc korun na celkových 180 000 Kč. Pro nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností – je dotace až 450 000 Kč.
 • Jedná se o hlavní zdroj vytápění – kotel musí sloužit jako hlavní zdroj tepla (více než 50%) nebo jako druhý zdroj spolu s plynem, elektrokotlem atd.
 • Energická třída domu – dům musí být z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G).
 • Žádat mohou pouze fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, – nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Souhlas všech majitelů – s předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • Spadáte mezi nízkopříjmové domácnosti – v roce 2022 dosáhnou na Kotlíkové dotace pouze nízkopříjmové domácnosti. Vztahují se na domácnosti, jejíž členové vydělali v průměru max. 170 900 korun čistého na osobu v roce 2020 (což je 14 242 Kč měsíčně), případně se celá domácnost skládá pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy ostatních členů jsou průměrovány a u studentů do 26 let a nezletilých dětí se vychází z toho, že příjmy činí 0 Kč.
 • Odeslání žádosti o dotaci – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Nejzazší termín podání žádosti je datum 1.9.2022.Aktualizace: termín byl v dubnu 2022 posunut na 1. 9. 2024.Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu ministerstva životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my kompletně my.

Naše společnost vám získání dotace dokonce garantuje ve smlouvě (musíte však splnit podmínky – tzn. mít nárok na získání dotace a doložit pravdivě veškeré potřebné podklady).

Tepelné čerpadlo vám vydrží bez problému sloužit přibližně 15 let, ale běžně slouží i delší dobu.

Na samotné tepelná čerpadla poskytujeme tyto záruky (záruky zahrnují také bezplatnou práci spojenou se servisem či výměnou tepelného čerpadla):

 • 2 roky plná záruka (lze prodloužit) – na všechna tepelná čerpadla (kryje náhradní díl i jeho výměnu).
 • 5 let materiálová záruka – na vybraná tepelná čerpadla od třetího do pátého roku (tato záruka se vztahuje i na  náhradní díly).
 • 10 let materiálová záruka na kompresor (nejdražší součástka u TČ) a frekvenční měnič – platí na vybraná tepelná čerpadla (kryje cenu kompresoru a frekvenčního měniče). Tato záruka je možná pouze pro rodinné domy a nepodnikatelské rekreační objekty.
 • U většiny tepelných čerpadel, která nemají prodlouženou materiálovou záruku zahrnutu v ceně, je možné ji dokoupit.

U tepelných čerpadel s celkovým výkonem do 20 kW není potřeba žádné stavební povolení (a ani není třeba ohlášení o stavbě). Je však nutné získat územní souhlas. Toho lze dosáhnout dvěma cestami – a sice můžete zkusit získat souhlas sousedů, nebo je další variantou vydání územního rozhodnutí.

U územního rozhodnutí je pak požadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu, což je KHS (hygiena). Pro vydání stanoviska KHS je potřeba k žádosti dodat další podklady – dle požadavků zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o umístění zdroje hluku (tepelné čerpadlo systému vzduch – voda). Žadatel o vydání územního souhlasu nemusí předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, pro účely vydání stanoviska, měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem v případě, že se nejedná o umístění zařízení do území zatíženého zdrojem hluku. Také se např. posuzuje, zda podle platné územně plánovací dokumentace, není v bezprostřední blízkosti lokality uveden záměr, u kterého by se dalo důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací.

Umístění primárního okruhu tepelného čerpadla musí splňovat veškeré požadavky na ochranu životního prostředí (informace vám poskytne příslušný Odbor životního prostředí), hygienické předpisy (informace vám poskytne příslušná Krajská hygienická stanice), popř. požární předpisy. V případě venkovních jednotek tepelných čerpadel využívající energii venkovního vzduchu, se posuzuje jejich umístění na pozemku či stavbě, jejich orientace a akustický výkon. Hygienické limity chráněných vnitřních i venkovních prostor jsou legislativně stanoveny a nemají být překročeny. V některých případech může stavební úřad požadovat v rámci řízení provedení akustické studie, která předem instalaci tepelného čerpadla posoudí z hlediska ochrany před hlukem.

U instalací tepelných čerpadel s výkonem větším než 20 kW už bohužel je třeba stavební povolení. Některé úřady však připouštějí i další alternativy, kdy místo stavebního povolení můžete uzavřít veřejnoprávní smlouvu nebo si nechat tepelné čerpadlo posoudit autorizovaným inspektorem (tyto podmínky se však mohou lišit úřad o úřadu). Proto doporučujeme poradit se nejprve s konkrétním úřadem a až potom objednávat tepelné čerpadlo.

Pokud se vaše nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) či památkové zóně, budete si muset rovněž opatřit posudek od správy CHKO nebo od Státního památkového ústavu.

Smyslem tepelného čerpadla je šetřit provozní náklady. Jen správně fungující tepelné čerpadlo efektivně topí a tedy šetří a je třeba se o něj také trochu starat. Ale údržba samotného tepelného čerpadla není vůbec nijak náročná. 

Aby čerpadlo pracovalo tak, jak má, vyžaduje ze strany majitele sice drobnou, ale alespoň minimální údržbu – vždy před topnou sezónou. Tuto údržbu však zvládne bez problému úplně každý z vás. Náročnost údržby tepelného čerpadla se nicméně liší dle typu čerpadla – zda máte venkovní jednotku nebo vnitřní jednotku, kdy je tepelné čerpadlo umístěné v nějaké technické místnosti.

Tepelné čerpadlo navržené pro venkovní instalaci – u venkovní jednotky budete muset jednou za čas zkontrolovat průchodnost vzduchu, zda na zadním výparníku není prach, spadané listí nebo jiné nečistoty, které by mohly bránit správné funkčnosti tepelného čerpadla.

Rovněž je dobré se ujistit, že ani před ventilátory není žádná překážka. Pokud se na venkovní jednotku nachytá pyl, odstraňte ho. Toto vše je třeba provést ideálně vždy před topnou sezónou.

Zejména v zimních měsících, kdy se teploty dostávají pod bod mrazu, je občas potřeba zkontrolovat, zde se na konstrukci ventilátoru netvoří námraza, a případně ji odstranit. Stejně tak není žádoucí, aby zamrzlo odtokové potrubí pro odvod kondenzované vody.

Všechny tyto drobné úkony je třeba provádět výhradně na povrchových částech tepelného čerpadla. Do vnitřní části prosím nezasahujte, to přenechte našemu servisnímu týmu, protože byste mohli čerpadlo neodborným zásahem poškodit nebo zcela znefunkčnit.

Je třeba si uvědomit, že přes výparník umístěný ve venkovní jednotce tepelného čerpadla musí proudit dostatečné množství vzduchu, a není tedy vhodné umístit jednotku těsně u zdi, u novostaveb musíme brát v potaz případné budoucí zateplení fasády a ponechat si dostatečný odstup. Vzdálenosti bývají předepsané výrobcem, obecně lze počítat s minimální vzdáleností 20 cm. Blízkost jakékoli překážky nebo zdi nesmí být příčinou zpětného přisávání již ochlazeného vzduchu.

Venkovní jednotku nesmíme umisťovat do uzavřeného prostoru, kde by mohlo dojít ke zpětnému vracení nebo hromadění studeného vzduchu vyfukovaného z tepelného čerpadla. Při usazení jednotky v zahradě je lépe zvolit místo, kde nejsou opadavé keře nebo stromy, které by mohly svými listy nebo semeny zanášet vzduchový výměník (výparník) tepelného čerpadla (nejčastěji bývá problematická blízkost topolů).

Tepelné čerpadlo navržené pro vnitřní instalaci – tepelné čerpadlo, které je umístěné uvnitř vašeho obydlí v technické místnosti, může a bude časem zanesené prachem. Proto je vhodné jej vždy na začátku topné sezóny vyčistit. Budete muset vyjmout filtry a zbavit je nečistot. Dále určitě doporučujeme zkontrolovat také tlak otopné soustavy.

Na akumulační nádrži nebo na radiátorovém vedení najdete manometr. Tlak na něm by se měl pohybovat mezi hodnotami, které najdete uvedené v manuálu (hodnoty se liší dle typu čerpadla). Je třeba pak také zkontrolovat tlak na expanzní nádobě. Doporučené hodnoty najdete na štítku, který je umístěn přímo na nádobě.

Ne, protože námi instalovaná tepelná čerpadla jsou koncipována jako monoblok. To znamená, že má uzavřený chladivový okruh ve  venkovní jednotce a nepokračuje dále do domu. Nemrznoucí kapalina je uzavřená uvnitř systému a nemůže uniknout, není tedy ani nutné provádět revizi chladiva.

Jedinou revizi provede náš revizní technik na místě při předání díla, a sice před prvním spuštěním tepelného čerpadla zkontroluje, zda je vše zapojené v pořádku a zkontroluje i to, zda neuniká chladící kapalina.

Rozdíly split a monoblok

Pro tepelná čerpadla funkčně založená na pracovním okruhu s kompresorem je chladivo zásadní pracovní látkou, energonosičem přenášející tepelnou energii. Potřebné zvýšení teploty zajišťuje stlačení par chladiva.

Tepelná čerpadla vzduch/voda se skládají buď z jednoho kompaktního provedení (monoblok) a nebo je tepelné čerpadlo v provedení dvou jednotek (venkovní a vnitřní), které spolu utváření jeden stroj. Tato konstrukce se nazývá split.

 • Monoblok – v podstatě nejpoužívanější a nejuniverzálnější řešení v dnešní době. Monoblokem označujeme tepelné čerpadlo, jehož nemrznoucí chladivo je uzavřeno uvnitř hermeticky uzavřeného systému a není nutné jej plnit chladivem na místě (již chladivo obsahuje). Kompletní ústrojí tepelného čerpadla je tedy venku a s domem je propojený pouze topným potrubím ve kterém proudí topná voda. Toto potrubí je ukončeno ve vnitřní jednotce, která obsahují inteligentní jednotku, oběhové čerpadla a bivalentní zdroj tepla a nebo v případě levnějších čerpadel se přímo napojuje na otopnou soustavu domu. Toto tepelné čerpadlo lze namontovat prakticky na jakoukoliv stavbu a to velmi jednoduše.
 • Split – u splitového řešení tepelného čerpadla se chladící okruh instaluje a plní chladivem až v místě instalace. Proto je k jeho instalaci nutná také odborná chlaďařská firma, která zkontroluje těsnost chladicího okruhu a že chladivo nikde neuniká. Propojení mezi venkovní a vnitřní částí tepelného čerpadla je pomocí chladivového potrubí. Splitové řešení je v současnosti na ústupu vlivem nutných revizí chladiva a s tím spojeným prodražováním provozu.

Ano, dotaci na klimatizaci (tj. tepelné čerpadlo vzduch–vzduch) lze získat z programu Nová zelená úsporám, ale pouze tehdy, pokud bude sloužit jako hlavní zdroj vytápění nahrazující lokální topeniště. V takovém případě můžete na její pořízení čerpat až 60 000 Kč.

Ne, o dotaci může žádat vždy jen majitel nebo spolumajitel nemovitosti uvedený v katastru. Nově se ale dokazují příjmy nejen majitelů, ale právě i osob trvale žijících v objektu – ty ale o dotaci samy žádat nemohou.

Pokud máte s tepelným čerpadlem jakékoliv potíže, zavolejte nám na +420 724 366 684 nebo nám pošlete popis vašeho problému  a email info@energosolar.cz. Ve všední dny nás na těchto kontaktech zastihnete od 8 do 18 hodin.

Většinu potíží se zákazníky dokážeme vyřešit po telefonu díky vzdálenému přístupu, kde lze skrze hodnoty tepelného čerpadla zjistit, zda opravdu se jedná o závadu, anebo jen o nevhodné nastavení systému. Pokud to povaha problému dovolí, náš technik vám poradí na dálku, jak tepelné čerpadlo uvést znovu do plného provozu.

Pokud se jedná o složitější problém nebo vážnější poruchu, kterou již takto vyřešit nelze, vyšleme k vám náš servisní tým. Naši technici k vám dorazí nejpozději do týdne od oznámení problému. V urgentních případech (třeba když vám vypadne tepelné čerpadlo v průběhu zimy) se samozřejmě pokusíme za vámi dojet i dříve. Vždy se to však odvíjí od aktuální vytíženosti našeho servisu.

Tepelná čerpadla nakupujeme přímo od českých nebo evropských dodavatelů a používáme proto pouze již léty ověřené technologie, u nichž je již nastaven systém kontrol kvality výroby. Námi instalovaná tepelná čerpadla i jejich jednotlivé komponenty a součástky jsou tak maximálně spolehlivé.

Elektronický podpis ani datová schránka nejsou potřebné. K žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR je třeba mít vyřízenou jednu z forem Identity Občana (dříve eIdentita) např. NIA ID, elektronickou občanku s čipem nebo aplikaci pro chytré mobily eGovernment.

EIdentita nově je označována jako Identita občana), slouží k elektronickému ověření vaší totožnosti. Na základě tohoto ověření získáte přístup ke službám poskytovaných ze strany veřejné správy. Identita občana podle nových podmínek platných od roku 2021 představuje první krok k podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních programů, které spravuje Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR).

Identitu občana ze zákona můžete založit a spravovat jen vy – podobně jako třeba doklady totožnosti. Tento krok tedy bude na vás.

Podívejte se na podrobný video návod, jak si Identitu občana založit a aktivovat:

 

Doslovný postup, jak postupovat pro vytvoření si Identity občana pro účely žádosti o dotaci na FVE

Vygenerování kódu

 • Po úspěšném ověření vaší totožnosti se přihlaste do dotačního systému a vygenerujte kód, kterým naši společnost zplnomocníte k podání a správě žádosti o dotaci. Bez tohoto kódu žádost dotaci nemůžeme podat a spravovat.
 • Po přihlášení vyberte z levé nabídky záložku „Žadatelé“. V detailu žadatele v sekci „Kontaktní údaje“ zkontrolujte správnost nebo doplňte Vaše údaje – e-mailová adresa a korespondenční adresa. Po doplnění údajů klikněte na tlačítko „Uložit“.
 • Nakonec klikněte na tlačítko „Chci vygenerovat kód“, viz obrázek.Žadatelé - jak založit Identitu občana pro podání žádosti o dotaci
 • Kód vám přijde na vaši e-mailovou adresu. Pošlete nám ho prosím na info@energosolar.cz.

V případě nejasností ohledně podání žádosti s vaší Identitou občana prosím kontaktujte linku Státního fondu životního prostředí ČR +420 800 260 500 v pracovních dnech od 7:30 do 16:00, nebo napište na dotazy@sfzp.cz.

Samotný proces vypadá následovně:

 • Zanecháte nám kontakt a my se vám do 24 hodin ozveme zpět – nejpozději do druhého dne se vám od odeslání poptávky se vám ozve telefonicky náš obchodně-technický zástupce. Probereme s vámi možnosti a zodpoví vaše případně dotazy a domluví si s vámi osobní schůzku.
 • Do 5 dnů vás navštívíme kvůli odbornému posudku – během týdne za vámi přímo na místo instalace přijede obchodně-technický zástupce, se kterým jste již byli v kontaktu. Probere s vámi spotřebu vaší domácnosti a doptá se na případně na další individuální požadavky, které vyplynou ze schůzky a stavu vaší nemovitosti.

 • Jasná a férová nabídka – zpracujeme všechny podklady, které jsme od vás získali při osobní návštěvě. Na základě získaných podkladů vám do 2 pracovních dnů připravíme individuální nabídku, která bude šitá na míru vašim potřebám. Zároveň vám i dáme vědět, co vše bude třeba ještě vykonat z vaší strany před započetím montáže a jak dlouho vše bude trvat.
 • Podpis smlouvy – po odsouhlasení navrženého řešení z vaší strany vám připravíme návrh smlouvy s přehledným rozpočtem. Smlouvu vám můžeme zaslat elektronicky nebo vás opět navštíví náš obchodně-technický zástupce. Po podpisu smlouvy se okamžitě pustíme do práce.
 • Vypracování žádosti o dotaci – vytvoříme pro vás projektovou dokumentaci, kterou pak zašleme společně s dalšími materiály, které jsou vyžadovány pro žádost o dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR. Vše kompletně vyřídíme za vás, nemusíte se o nic starat. Vás jen poprosíme o zaslání kódu ke zplnomocnění, abychom vás v této záležitosti mohli zastupovat.
 • Revize systému – do 14 dnů od dokončení instalace vás navštíví náš revizní technik, který prověří správnost zapojení celého čerpadla. Zkrátka ještě jednou ověří, že vše funguje správně a také, že umíte zařízení ovládat a bylo vám vše řádně vysvětleno. Zároveň s vámi podepíše předávací protokol ohledně řádného předání díla. Zároveň vám náš revizní technik před dokumenty potřebné pro změnu distribuční sazby. O tu pak obratem požádáte svého dodavatele energií.
 • Montáž, instalace a ověření  správné funkčnosti – instalaci provede náš profesionální tým zkušených montážníků. U tepelného čerpadla je montáž hotová zpravidla během několika dnů.Následně náš tým tepelné čerpadlo zprovozní, vysvětlí vám funkčnost, provede zaškolení vás, jako obsluhy a ukáže vám, jak jednoduše ho můžete ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu, kde můžete sledovat spotřebu, výkon a kolik jste již ušetřili, kde a jak můžete tepelné čerpadlo vypnout v případě potřeby atd.
  Samozřejmostí je pak i to, že po dokončení instalace náš tým montážníků zasádruje všechny nově vytvořené otvory, umístí kabely do lišt a provede veškeré další nezbytné úpravy, aby vaše nové zařízení a jeho okolní příslušenství vypadalo na pohled esteticky hezky a nikde nic zbytečně nepřekáželo.Nakonec náš tým provede i závěrečný úklid, abyste vy neměli s ničím starosti.
 • Revize systému – do 14 dnů od instalace k vám vyšleme revizního technika, který prověří správnost zapojení celého systému. Předá vám rovněž dokumenty potřebné pro změnu distribuční sazby. O tu pak obratem požádáte svého dodavatele energií.Vlastníci elektrických bojlerů, přímotopů nebo tepelných čerpadel jsou oproti ostatním domácnostem mírně zvýhodněni. Mají nárok na takzvaný nízký tarif, což znamená každodenní několikahodinovou slevu na elektřinu. Tato sazba se označuje jako D57d a tato speciální sazba je určena pro domácnosti, které o ni požádaly po 1. dubnu 2016, a nahrazuje tak starší sazby D35d, D45d a D56d.Podmínky pro přiznání jednotlivých distribučních sazeb stanovuje cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu. V zásadě platí, že každému odběrateli z kategorie domácností může být přiznána jednotarifní sazba pro standardní spotřebu (D01d nebo D02d) nebo dvoutarifní sazba D61d pro víkendový režim. Identicky pak může být pro podnikatelský maloodběr přiznána jednotarifní sazba pro standardní spotřebu (C01d, C02d nebo C03d).Kromě výše uvedených sazeb má dále odběratel, který se rozhodne pro využití elektřiny k vytápění domácnosti nebo ohřevu teplé užitkové vody, možnost využít některé z dvoutarifních sazeb, a to za předpokladu, že splní určité doplňující podmínky, mezi něž patří:
  • řádná instalace daného typu topného spotřebiče,
  • zajištění blokování tohoto spotřebiče v době platnosti vysokého tarifu (s výjimkou sazeb C25d a D25d, určených pro akumulační ohřev teplé užitkové vody),
  • dodržení určitého minimálního podílu příkonu topných spotřebičů (topení, bojleru atd.) na celkovém instalovaném příkonu v odběrném místě,
  • prokázání, že tepelný výkon instalovaných spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám objektu (konkrétní údaje o minimálním podílu příkonu jednotlivých spotřebičů na celkovém instalovaném příkonu jsou stanoveny ve výše uvedeném cenovém rozhodnutí),
  • u sazeb určených pro tepelná čerpadla v podnikatelském maloodběru zajištění samostatně měřeného přívodu (C55d a C56d).

Distribuční sazba D57d je takzvaně dvoutarifní, což znamená, že odběr elektřiny je realizován jak ve vysokém, tak i v nízkém tarifu. Jejich poměr je přitom opravdu výhodný. Zatímco vysoký tarif trvá 4 hodiny, toho nízkého, v minulosti označovaného jako „noční“, si můžete užívat po zbytek dne. Během této doby pak spínají spotřebiče s větším elektrickým odběrem, jako je například bojler pro ohřev teplé vody, elektrokotel pro vytápění domu, pračka a nebo třeba myčka. Toto přepínání je nastaveno automaticky, pomocí hromadného dálkového ovládání.

O změnu distribuční sazby můžete požádat svého distributora (společnost ČEZ Distribuce, nebo EG.D, či PREdistribuce), který také podle aktuálního stavu elektrického vedení dálkově blokuje a odblokovává velké elektrospotřebiče. Přesné časy, kdy vám platí nízký tarif, zjistíte například ve svém internetovém zákaznickém účtu.

 • Vyplacení dotacepo úspěšné revizi zašleme veškerou dokumentaci potřebnou pro získání dotace na Státní fond životního prostředí ČR (v případě programu Nová zelená úsporám) nebo na krajský úřad (pokud žádáte o Kotlíkové dotace). Jakmile úředníci dokumenty zpracují, vyplatí vám dotaci na účet. Po odeslání žádosti dojde k vyplacení dotace na váš účet obvykle do 6–8 týdnů. Mějte však prosím na paměti, že délka celého procesu od podpisu smlouvy, přes instalaci až po vyplacení dotace se může lišit u každého klienta. Jestliže chcete instalací tepelného čerpadla i vyřízenou dotaci mít co nejrychleji, doporučujeme uhradit zálohové faktury v co nejkratším termínu.

Kotlíkové dotace jsou určené pro domácnosti s nižšími příjmy (do 14 242 Kč průměrného čistého měsíčního příjmu na člena domácnosti) a lze jimi pokrýt až 95 % nákladů na výměnu starého kotle.

Pro ostatní domácnosti je tu dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ), který uhradí až 50 % nákladů na výměnu neekologického zdroje vytápění, ale také například na pořízení fotovoltaiky, nabíjecí stanice pro elektromobil nebo na rekonstrukci domu.

Počítá se průměrný čistý příjem na člena domácnosti, který nesmí být vyšší než 14 242 Kč na osobu a měsíc. Příjmy členů domácnosti, tj. osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Do příjmů se započítávají zdanitelné příjmy, důchody a vybrané typy dávek. U dětí a studentů do 26 let se uvažují příjmy ve výši 0 Kč.

Příklad: Domácnost složená ze 2 vydělávajících dospělých a 2 dětí: Rodiče měli v roce 2020 dohromady čistý roční příjem až 683 600 Kč (4× 170 900 Kč), tzn. že každý rodič mohl vydělat až 28 483 Kč čistého měsíčně.

Pokud je domácnost složená výhradně z osob pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně, případně pobírá příspěvek či doplatek na bydlení, je automaticky způsobilá pro dotaci a příjmy není potřeba dokládat.

Poté, co s naší společností podepíšete smlouvu o instalaci fotovoltaické elektrárny a zaplatíte zálohovou fakturu, začneme s přípravou podkladů pro vaši žádost o dotaci pro Státní fond životního prostředí ČR.

Vytvoříme pro vás projektovou dokumentaci potřebnou k žádosti o dotaci a zároveň v tuto chvíli bude vytvořena i žádost o první paralelní připojení pro vašeho distributora v případě fotovoltaiky.

Na základě eIdentity za vás podáme žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), který příspěvky z programu Nová zelená úsporám schvaluje. Vy se tak nemusíte vůbec o nic starat.

Pozn.: Dotace z programu Nová zelená úsporám můžete čerpat do vyčerpání stanovené alokace. O dotace je možné žádat do 1.9.2022 na příslušném krajském úřadu.

Po akceptaci žádosti o dotaci ze strany Státního fondu životního prostředí ČR se můžeme pustit do samotné instalace fotovoltaiky.

Jakmile bude fotovoltaika nainstalována, zbývá ještě kontrola celého systému ze strany našeho revizního technika, jenž vám zároveň vystaví i technickou zprávu pro vašeho distributora. Pokud došlo k nějakým změnám v původním projektu, projektovou dokumentaci pro dotaci i distributora vám samozřejmě upravíme.

Následně vám vystavíme druhou zálohovou fakturu a po jejím uhrazení k vám ještě přijede technik od distributora.

Ten provede již poslední kontrolu a pokud neshledá žádné nesrovnalosti v zapojení FVE, připojí vás k distribuční síti. My následně po úspěšném připojení zašleme všechny potřebné dokumenty o realizaci prací na Státní fond životního prostředí. Vám pak bude přibližně do 6-8 týdnů od schválení vyplacena dotace bezhotovostně na váš bankovní účet.

Mějte však prosím na paměti, že délka celého procesu od podpisu smlouvy, přes instalaci až po vyplacení dotace se může lišit u každého klienta. Jestliže chcete mít instalací fotovoltaiky i vyřízenou dotaci co nejrychleji, doporučujeme uhradit zálohové faktury v co nejkratším termínu.

Poté, co s naší společností podepíšete smlouvu o instalaci tepelného čerpadla a zaplatíte zálohovou fakturu, začneme s přípravou podkladů pro vaši žádost o dotaci pro Státní fond životního prostředí ČR.

Vytvoříme pro vás projektovou dokumentaci potřebnou k žádosti o dotaci.

Na základě eIdentity za vás podáme žádost o dotaci u Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP), který příspěvky z programu Nová zelená úsporám schvaluje. Vy se tak nemusíte vůbec o nic starat.

Pozn.: Žádost o dotaci je možné podat nejpozději do 1.9.2022 na příslušném krajském úřadu. Aktualizace: termín byl v dubnu 2022 posunut na 1. 9. 2024.

Po akceptaci žádosti o dotaci ze strany Státního fondu životního prostředí ČR se můžeme pustit do samotné instalace čerpadla. Následně vše přijede zkontrolovat revizní technik, který zkontroluje správné zapojení tepelného čerpadla a uvede jej do provozu.

Následně vám vystavíme druhou zálohovou fakturu a zašleme všechny potřebné dokumenty o realizaci prací na Státní fond životního prostředí. Vám pak bude přibližně do 6-8 týdnů od schválení vyplacena dotace bezhotovostně na váš bankovní účet.

Ano, pokud splňujete podmínky programu Nová zelená úsporám. To znamená, že jste například majitelem nemovitosti, která je navíc zkolaudovaná jako objekt k bydlení, a energii z fotovoltaiky budete využívat k pokrytí vlastní spotřeby.

Dotace z programu Nová zelená úsporám můžete čerpat do vyčerpání stanovené alokace. Žádost je možné podat do 1.9.2022.

U Kotlíkové dotace musíte splnit:

 • Spadáte mezi nízkopříjmové domácnosti – v roce 2022 dosáhnou na Kotlíkové dotace pouze nízkopříjmové domácnosti. Vztahují se na domácnosti, jejíž členové vydělali v průměru max. 170 900 korun čistého na osobu v roce 2020 (což je 14 242 Kč měsíčně), případně se celá domácnost skládá pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy ostatních členů jsou průměrovány a u studentů do 26 let a nezletilých dětí se vychází z toho, že příjmy činí 0 Kč.
 • Chcete vyměnit kotel na tuhé paliva za TČ – tzn. aktuálně topíte kotlem na uhlí nebo dřevo s ručním přikládáním. Kotel musí patřit do 1. nebo 2. emisní třídy, nebo ji nesmí mít stanovenou vůbec. Pokud je Váš kotel na tuhá paliva v 3. 4. nebo 5. emisní třídě, nelze žádat o “Kotlíkovou dotaci”. Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj mohou získat dotaci ve výši až 95 % uznatelných nákladů, a to včetně poskytnutí zálohy na investici. Od 29. března se maximální dotace na tepelné čerpadlo navýšila o 50 tisíc korun na celkových 180 000 Kč. Pro nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností – je dotace až 450 000 Kč.
 • Jedná se o hlavní zdroj vytápění – kotel musí sloužit jako hlavní zdroj tepla (více než 50%) nebo jako druhý zdroj spolu s plynem, elektrokotlem atd.
 • Energická třída domu – dům musí být z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G).
 • Žádat mohou pouze fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, – nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Souhlas všech majitelů – s předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • Dále je třeba odeslat žádost o dotaci – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Nejzazší termín podání žádosti je datum 1.9.2022.Aktualizace: termín byl v dubnu 2022 posunut na 1. 9. 2024.Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu ministerstva životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my kompletně my.

Naše společnost vám získání dotace dokonce garantuje ve smlouvě (musíte však splnit podmínky – tzn. mít nárok na získání dotace a doložit pravdivě veškeré potřebné podklady).

Podmínky dotačního programu s vámi rádi do detailu probereme. Nemusíte se tedy obávat, že jim neporozumíte. Poradíme vám, co pro splnění podmínek dotace učinit a budeme vám po celou dobu k dispozici pro jakékoliv vaše případné dotazy.

Na fotovoltaickou elektrárnu lze získat z dotace z NZÚ až 225 000 Kč. Konkrétně můžete získat:

 • dotaci až 200 000 na fotovoltaiku,
 • pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), můžete získat ještě o 10 % víc, než je maximální částka,
 • pokud se nenacházíte v kraji, který má 10% zvýhodnění, můžete nakombinovat jednotlivé dotovaná dílčích opatření mezi sebou a získat tak další desítky tisíc korun navíc (například při kombinace např. zateplení + FVE dostanete dalších 10 000 Kč, při kombinaci s Kotlíkovou dotací dalších 20 000 Kč, za přidání technologie pro dobíjení elektromobilu až 30 000 Kč),
 • dle podmínek NZÚ máte také nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.

Získání dotace vám smluvně garantujeme, pokud splňujete podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám, uvedete všechny informace v žádosti pravdivě a dodáte nám veškeré potřebné podklady.

Pro tepelná čerpadla platí:

  • Nízkopříjmové domácnosti mohou využít oblíbenou Kotlíkovou dotaci, kde lze dosáhnout na podporu do výše 180 000 Kč při výměně kotle na tuhé paliva za TČ.
  • Bez dokládání příjmů můžete žádat o příspěvek ve výši až 140 000 Kč z programu Nová zelená úsporám.
  • Pro nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností – je dotace až 450 000 Kč.
  • Nově bude možné čerpat dotaci formou zálohy ve výši minimálně 60 % z výše dotace.

Více o jednotlivých dotacích a částkách najdete také na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR.

Pokud nespadáte pod žádný dotační titul, nebo jsou finanční prostředky vyčerpané, nezoufejte. Tepelné čerpadlo je jeden z mála obnovitelných zdrojů tepla, které se vyplatí i bez dotací, jen se vám protáhne návratnost této investice. Stále se však jedná i bez dotace o velice výhodnou investici, zvláště v dnešní době raketově vzrůstajících cen energií.

Dotaci je možné čerpat pouze u budov, které jsou zkolaudované jako objekty k bydlení. Na klasické rekreační chaty se tak dotace nevztahuje (musíte zde mít hlášený trvalý pobyt). Má-li ale objekt číslo popisné a zde máte hlášený trvalý pobyt nárok na dotaci se dá uplatnit.

Kompletní podmínky pro zisk dotace najdete níže:

Fotovoltaika/solární elektrárny – podmínky pro získání dotace z NZÚ

Být vlastník nemovitosti v ČR – o dotaci navíc smí zažádat pouze majitel nemovitosti (budova musí být ale zkolaudovaná jako objekt k bydlení, a energii z fotovoltaiky musí být využívána k pokrytí vlastní spotřeby). Nové podmínky umožňují získat dotaci i chatařům a chalupářům, podmínkou ale je, že zde máte vedený trvalý pobyt a budova musí mít také své číslo popisné. Zároveň je třeba prokázat, že zde máte trvalý pobyt nejméně 2 roky před podáním žádosti. Dotovaná fotovoltaika musí sloužit pro dům, který nemá více než 3 bytové jednotky. U většího počtu bytů je nemovitost považována už za bytový dům. O dotace mohou nově žádat rovněž bytové domy mimo Prahu (zisk dotace pro bytové domy je podmíněn souhlasem všech vlastníků bytových jednotek), ale za trochu jiných podmínek. Dotaci můžete použít na více nemovitostí. Pokud vlastníte několik domů, můžete dotaci čerpat opakovaně. Dotace je totiž vázaná na evidenční číslo, nikoliv na osobu. Nově můžou získat dotační podporu také ostrovní systémy.

  • Dotace jen v rozmezí 2 a 10 kWp – na fotovoltaiku s menším výkonem než 2 kWp dotaci nelze dostat vůbec. U FVE s větším výkonem než 10 kWp o dotaci sice nepřijdete, ale její výše je zastropována právě hodnotou 10 kWp. Veškerý výkon a náklady spojené s výstavbou FVE nad tuto hranici si tak pořizujete čistě už jen na vlastní náklady. Navíc počítejte s tím, že provozovat FVE větší než 10 kWp můžete jen s licencí od Energetického regulačního úřadu. Limit 10 kWp ovšem ve skutečnosti nepředstavuje žádný problém. Pro naprostou většinu rodinných domů totiž bohatě stačí fotovoltaika s o dost menším výkonem. Dotace se poskytuje výhradně na nové systémy. Nelze o ni tedy bohužel žádat, pokud chcete rozšířit či upravit stávající fotovoltaický systém. Pokud jste si již zažádali, ale přišli jste na to, že byste měli nyní nárok na vyšší dotaci, je žádost za vás stáhneme a přepracujeme. Klíčové je, abyste vy přislíbený dotační příspěvek z předchozího programu ještě neměli na svém účtu. Pokud už k vyplacení podpory došlo, změna se provést nedá.
  • Jedná se o nový zdroj energie – nový zdroj energie musel být či bude nainstalován a plně uhrazen až po 1. lednu 2021. O dotaci podle nových podmínek NZÚ můžete tedy žádat i zpětně. Ale jen v případě, že jste ani sebemenší zálohu neuhradili v roce 2020 či dříve (tzn. nelze rozšířit stávající, například jen přidáním baterií, pokud jste již dostali dotaci na účet). Finanční podpora je v rámci NZÚ omezená do maximální výše 50 % celkových nákladů nezbytných na realizaci. Pokud máte nemovitost v některém ze strukturálně postižených regionů (Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj), dostanete ještě o 10 % víc, než je maximální částka pro jednotlivé typy úprav. Pokud se nenacházíte v kraji, který má 10% zvýhodnění, můžete nakombinovat jednotlivé dotovaná dílčích opatření mezi sebou a získat tak další desítky tisíc korun navíc (například při kombinace např. zateplení + FVE dostanete dalších 10 000 Kč, při kombinaci s Kotlíkovou dotací dalších 20 000 Kč, za přidání technologie pro dobíjení elektromobilu až 30 000 Kč). Dle podmínek NZÚ máte také nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace.
  • Technologické a technické parametry
   • Poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií – nové podmínky NZÚ nastavují nová pravidla i v oblasti velikosti bateriového úložiště. Dřív musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, teď je minimální podporovaný poměr 1:1. Tím se tedy definuje spodní hranice instalované kapacity. Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není (je to stejné jako u velikosti elektrárny – můžete si domů instalovat libovolně velké úložiště). Ovšem opět je tu jen dotační strop, respektive dva stropy: Maximální velikost dotace je zmíněných 200 000 Kč. To je společný příspěvek pro fotovoltaiku i úložiště (tedy nelze čerpat 200 000 Kč na fotovoltaiku a dalších 200 000 Kč na baterie, příspěvek je na obojí dohromady). Tomuto limitu je ještě nadřazena podmínka maximálního podporovaného poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií 1:2. Jinými slovy: Na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny. „Budete-li mít na střeše fotovoltaiku o velikosti 2 kWp, podporu v rámci NZÚ můžete čerpat pro úložiště v rozmezí 2-4 kWh. Pokud by baterie měly nižší kapacitu, dotace se na ně nevztahuje. Pokud si naopak nainstalujete víc baterií, nikdo vám to nezakáže, ale cokoli nad 4 kWh už bude bez dotace.
   • Účinnost měniče, střídače a FVE panelů – hybridní měniče musí mít euro účinnost alespoň 92%, střídače 92% a solární panely alespoň 18%.
   • Správné umístění panelů – FVE panely musí být umístěny na rodinném domě, jiné stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě rodinného domu, či jiné speciální konstrukci uzpůsobené tak, aby neomezovaly růst vegetace a její údržbu.
  • Musíte podat žádost – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Žádost je nově možné kompletně podat online do 1.9.2022. Navíc k získání dotace už nebude potřeba energetický posudek. Pokud si necháte instalovat fotovoltaiku u nás, žádost podáme v rámci zakázky za vás. Od vás budeme potřebovat pouze zaslat kód ke zplnomocnění. Dotace na FVE se vyplácí zpětně. Žádost tedy odesíláme po dokončení instalace a obdržení celé fakturované částky. Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my, jakmile dojde k prvnímu paralelnímu připojení.

Tepelná čerpadla – podmínky pro získání dotace z programu Kotlíkové dotace

 • Chcete vyměnit kotel na tuhé paliva za TČ – tzn. aktuálně topíte kotlem na uhlí nebo dřevo s ručním přikládáním. Kotel musí patřit do 1. nebo 2. emisní třídy, nebo ji nesmí mít stanovenou vůbec. Pokud je Váš kotel na tuhá paliva v 3. 4. nebo 5. emisní třídě, nelze žádat o “Kotlíkovou dotaci”. Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za nový ekologický zdroj mohou získat dotaci ve výši až 95 % uznatelných nákladů, a to včetně poskytnutí zálohy na investici. Od 29. března se maximální dotace na tepelné čerpadlo navýšila o 50 tisíc korun na celkových 180 000 Kč. Pro nové rodinné domy s velmi nízkou energetickou náročností – je dotace až 450 000 Kč.
 • Jedná se o hlavní zdroj vytápění – kotel musí sloužit jako hlavní zdroj tepla (více než 50%) nebo jako druhý zdroj spolu s plynem, elektrokotlem atd.
 • Energická třída domu – dům musí být z hlediska energetické náročnosti zahrnut do kterékoliv třídy (A až G).
 • Žádat mohou pouze fyzické osoby – majitelé rodinných domů s nejvýše 3 bytovými jednotkami, – nejsou podporovány chaty, hotely, penziony, ubytovny, bytové domy, které mají více jak 3 samostatné byty.
 • Souhlas všech majitelů – s předložením žádosti a realizací výměny kotle musí souhlasit všichni majitelé nemovitosti.
 • Spadáte mezi nízkopříjmové domácnosti – v roce 2022 dosáhnou na Kotlíkové dotace pouze nízkopříjmové domácnosti. Vztahují se na domácnosti, jejíž členové vydělali v průměru max. 170 900 korun čistého na osobu v roce 2020 (což je 14 242 Kč měsíčně), případně se celá domácnost skládá pouze z důchodců pobírajících starobní nebo invalidní důchod 3. stupně. Příjmy ostatních členů jsou průměrovány a u studentů do 26 let a nezletilých dětí se vychází z toho, že příjmy činí 0 Kč.
 • Odeslání žádosti o dotaci – žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. Nejzazší termín podání žádosti je datum 1.9.2022.Aktualizace: termín byl v dubnu 2022 posunut na 1. 9. 2024.Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu ministerstva životního prostředí ČR. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů. Žádost za vás vyřídíme my kompletně my.

Naše společnost vám získání dotace dokonce garantuje ve smlouvě (musíte však splnit podmínky – tzn. mít nárok na získání dotace a doložit pravdivě veškeré potřebné podklady).

Ne, o dotaci může žádat vždy jen majitel nebo spolumajitel nemovitosti uvedený v katastru. Nově se ale dokazují příjmy nejen majitelů, ale právě i osob trvale žijících v objektu – ty ale o dotaci samy žádat nemohou.

Ano, na nabíjecí stanici můžete čerpat až 30 000 Kč z programu Nová zelená úsporám, z podoblasti Elektromobilita. Podporovány jsou až dva dobíjecí body pro jeden rodinný dům, s ohledem na to tedy můžete získat dotaci 2× až 30 000 Kč.

Ano, dotaci na klimatizaci (tj. tepelné čerpadlo vzduch–vzduch) lze získat z programu Nová zelená úsporám, ale pouze tehdy, pokud bude sloužit jako hlavní zdroj vytápění nahrazující lokální topeniště. V takovém případě můžete na její pořízení čerpat až 60 000 Kč.

Ano, je to možné. Doba udržitelnosti zdroje je u většiny dotací 10 let. Po této době můžete žádat znovu.

Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Žádost o vyplacení dotace se na Státní fond životního prostředí ČR zasílá vždy až po dokončení instalace a obdržení celé fakturované částky. Dotace se vyplácí zpětně – zpravidla dojde k vyplacení dotace na váš účet do 6–8 týdnů od odeslání žádosti na Fond Ministerstva životního po dokončení instalace.

Ano, nově můžete kompletní žádost podat online. Pokud si necháte instalovat fotovoltaiku u nás, žádost podáme v rámci zakázky za vás. Vás prosíme vždy o zaslání kódu ke zplnomocnění, abychom vás mohli v této záležitosti zastupovat.

K vyplacení dotace na váš účet do 6–8 týdnů od odeslání žádosti na Státní font ministerstva životního prostředí ČR po dokončení instalace. Dotace se vždy vyplácí zpětně – je tedy nejdříve nutné zaplatit celou částku za pořízení fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla a pak doložit potřebnou dokumentaci.

Samotný proces schvalování je v kompetenci Státního fondu ministerstva životního prostředí. Vyřízení zpravidla trvá 6–8 týdnů od odeslání žádosti na Fond Ministerstva životního po dokončení instalace. Peníze pak obdržíte na svůj vlastní účet.

Vyplácení dotací k programu Nová zelená úsporám (NZÚ) a Kotlíkové dotaci vyplácí vždy Státní fond životního prostředí ČR.

Určitě všem klientům doporučujeme využít dotaci. Ta může pokrýt až polovinu celkové investice. Maximální výše dotačního příspěvku činí 205 000 Kč, respektive ve zvýhodněných krajích až 225 000 Kč u programu Nová zelená úsporám a u Kotlíkové dotace  lze dosáhnout na podporu do výše 180 000 Kč při výměně kotle na tuhé paliva za tepelné čerpadlo.

Program Nová zelená úsporám nabízí pro realizace fotovoltaiky v rodinných domech z Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje navýšit maximální hranici dotace ještě o dalších 10 %. Maximální výše podpory na jeden rodinný dům je tedy v těchto krajích 220 000 Kč.

Dalších 5 000 Kč lze pak získat jako přípěvek na vypracování projektové dokumentace k projektu.

Ano, také občané bez české státní příslušnosti mohou využít dotace za předpokladu, že jsou majiteli objektů, které splňují veškeré podmínky pro zisk dotace NZÚ na fotovoltaiku.

Elektronický podpis ani datová schránka nejsou potřebné. K žádosti prostřednictvím AIS SFŽP ČR je třeba mít vyřízenou jednu z forem Identity Občana (dříve eIdentita) např. NIA ID, elektronickou občanku s čipem nebo aplikaci pro chytré mobily eGovernment.

EIdentita (nově je označována jako Identita občana), slouží k elektronickému ověření vaší totožnosti. Na základě tohoto ověření získáte přístup ke službám poskytovaných ze strany veřejné správy. Identita občana podle nových podmínek platných od roku 2021 představuje první krok k podání žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám a dalších dotačních programů, které spravuje Státní fond životního prostředí České republiky (SFŽP ČR).

Identitu občana ze zákona můžete založit a spravovat jen vy – podobně jako třeba doklady totožnosti. Tento krok tedy bude na vás.

Podívejte se na podrobný video návod, jak si Identitu občana založit a aktivovat:

 

Doslovný postup, jak postupovat pro vytvoření si Identity občana pro účely žádosti o dotaci na FVE

Vygenerování kódu

 • Po úspěšném ověření vaší totožnosti se přihlaste do dotačního systému a vygenerujte kód, kterým naši společnost zplnomocníte k podání a správě žádosti o dotaci. Bez tohoto kódu žádost dotaci nemůžeme podat a spravovat.
 • Po přihlášení vyberte z levé nabídky záložku „Žadatelé“. V detailu žadatele v sekci „Kontaktní údaje“ zkontrolujte správnost nebo doplňte Vaše údaje – e-mailová adresa a korespondenční adresa. Po doplnění údajů klikněte na tlačítko „Uložit“.
 • Nakonec klikněte na tlačítko „Chci vygenerovat kód“, viz obrázek.Žadatelé - jak založit Identitu občana pro podání žádosti o dotaci
 • Kód vám přijde na vaši e-mailovou adresu. Pošlete nám ho prosím na info@energosolar.cz.

V případě nejasností ohledně podání žádosti s vaší Identitou občana prosím kontaktujte linku Státního fondu životního prostředí ČR +420 800 260 500 v pracovních dnech od 7:30 do 16:00, nebo napište na dotazy@sfzp.cz.

Jakmile nám zašlete poptávku prostřednictvím webového formuláře, přiřadíme ji konkrétnímu obchodně-technickému zástupci, který vám zavolá a zjistí od vás všechny nezbytné upřesňující informace a domluví si s vámi osobní schůzku pro obhlídku vaší nemovitosti.

Přímo na místě si pak společně s vámi ověří vaši skutečnou spotřebu, odhadovanou návratnost a kromě toho si ještě zjistí další potřebné údaje nutné pro instalaci fotovoltaiky – kupříkladu – zda máte rovnou, šikmou nebo sedlovou střechu, klasické nebo vlnité tašky, plechovou střechu s taškami, šindely atd.

Dále je třeba určit, zda má vaše nemovitost případně nějaké další atypické parametry nebo zda máte vy nějaké individuální požadavky, které vyplynou ze schůzky a stavu vaší nemovitosti – kupříkladu při obhlídce vaší nemovitosti zjistíme, že například na střechu nepůjde umístit tolik panelů (kvůli stropním oknům, komínu jiné konstrukci na střeše atd.) nebo že je třeba statický posudek kvůli stavu střechy (zda unese nové zatížení kvůli panelům).

Na základě získaných podkladů vám do 2 pracovních dnů připravíme individuální nabídku, která bude šitá na míru vašim potřebám.

Po odeslání nabídky vás bude do několika dní kontaktovat náš obchodně technický zástupce znovu a ujistí se, že je vám vše z nabídky jasné a veškeré údaje v ní uvedené jsou pro vás srozumitelné a informace uvedené z vaší strany jsou správné.

Po odsouhlasení navrženého řešení z vaší strany vám připravíme návrh smlouvy s přehledným rozpočtem. Smlouvu vám můžeme zaslat elektronicky nebo vás opět navštíví náš obchodně-technický zástupce.

Po podpisu smlouvy se okamžitě pouštíme do práce.

Následně vám vytvoříme projektovou dokumentaci, kterou pak zašleme společně s dalšími materiály, které jsou vyžadovány pro žádost o dotaci od Státního fondu životního prostředí ČR. Vše kompletně vyřídíme za vás, nemusíte se o nic starat. Vás jen prosíme o zaslání kódu ke zplnomocnění, abychom vás v této záležitosti mohli zastupovat.

Následuje montáž, kterou provede náš profesionální tým zkušených montážníků. Jednodušší instalace solárních panelů zvládnou během jednoho dne, ty složitější zvládáme nejpozději do 3 dnů. U tepelného čerpadla trvá montáž také v rámci několika dnů.

Následně náš tým systémy zprovozní, vysvětlí vám funkčnost, provede zaškolení vás, jako obsluhy a ukáže vám, jak jednoduše ho můžete ovládat pomocí aplikace v chytrém telefonu, kde můžete sledovat spotřebu, výkon a kolik jste již ušetřili, jak fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo můžete vypnout atd.

Do 14 dnů od dokončení instalace vás navštíví náš revizní technik, který prověří správnost zapojení celého fotovoltaického systému, tepelného čerpadla (nebo jejich kombinaci). Zkrátka ještě jednou ověří, že vše funguje správně a také, že umíte zařízení ovládat a bylo vám vše řádně vysvětleno. Zároveň s vámi podepíše předávací protokol ohledně řádného předání díla.

U fotovoltaiky vám revizní technik předá rovněž dokumenty potřebné pro změnu distribuční sazby. O tu pak obratem požádáte svého dodavatele energií. V případě instalace fotovoltaiky za vámi přijede ještě technik vaší distribuční sítě. Technik od distribuce opětovně taktéž prověří celou instalaci a schválí, že je fotovoltaika správně zapojena, připojí vás do sítě a vymění vám elektroměr, což znamená, že v tuto chvíli můžete váš fotovoltaický systém začít legálně používat.

Vyplacení se váže na ukončení celého procesu realizace a výměnu elektroměru (u fotovoltaiky). Žádost za vás vyřídíme my, jakmile dojde ze strany distributor k připojení do sítě. V tuto chvíli zasíláme veškerou dokumentaci na Státní fond životního prostředí ČR. Po odeslání žádosti dojde k vyplacení dotace na váš účet obvykle do 6–8 týdnů.

Výsledná cena za dílo je standardně rozdělena do dvou plateb. Prvně část uhradíte na základě zálohové faktury při podpisu smlouvy o dílo, zbylou část pak doplatíte až po dokončení montáže – po úspěšném zprovoznění zařízení a revizi.

Pozor! Nyní máte možnost získat vyplacení zálohy už v rámci Kotlíkové dotace – nově mají totiž kraje povinnost umožnit žadatelům poskytnutí zálohy ve výši minimálně 60 % z dotace. Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystavené dodavatelem a po dokončení a doložení realizace výměny kotle bude zbylá uhrazená zbylá část.

Chcete-li získat povolení k připojení FVE k distribuční soustavě, potřebujete požádat distribuční společnost o povolení – tzn. je třeba do firmy jako ČEZ, EON, PRE, které vám zajišťují dodávky elektřiny, odeslat Žádost o připojení k distribuční soustavě.

Vybrat si můžete ze dvou variant:

 • Mikrozdroj – do 10 kW, bez licence, s možností dodávky do distribuční soustavy, připojení procesem PPP (první paralelní připojení). Tato žádost je jednodušší, je ale třeba splnit některé technické podmínky. Zkoumá se hodnota impedance v místě připojení, řešení FVE musí zamezit přetokům do distribuční sítě (s výjimkou přetoků daných reakcí hlídače přetoků).
 • Malá FVE – podává se klasická žádost. Po schválení distribuční firmou a uzavření smlouvy jsou možné i přetoky do sítě.

Žádost o připojení odesíláme distribuční společnosti my po uhrazení zbylé části ceny za dílo na náš účet. Vy se tak nemusíte o nic starat, vše vyřídíme za vás.

Smlouva o připojení k distribuční soustavě stanovuje technické detaily připojení odběrného místa k distribuční soustavě a uzavírá se mezi zákazníkem a provozovatelem distribuční soustavy. Proces uzavírání smlouvy zpravidla začíná odesláním žádosti o připojení k distribuční soustavě.

Následně distribuční společnost musí žádost zpracovat, tzn. kdy vám smlouvu vyhotoví se může lišit a odvíjí se od toho, jak a rychle distribuční společnost zvládne vaši žádost zpracovat. Bohužel tento proces my neumíme urychlit, jediné, co lze z naší strany dělat je zasílat urgence distributorovi vaším jménem.

Distribuční společnost má 30 dní na každý ze svých administrativních úkonů. Pokud se nevyskytnou komplikace, fotovoltaickou elektrárnu se daří připojit přibližně 6-8 týdnů od instalace.

Jestliže vám není jasné vyúčtování nebo některá položka na faktuře, případně vám nesedí nějaká částka – napište nám info@energosolar.cz a stručně nám, prosím, popište, v čem je problém. My se vám v návaznosti na vaši zprávu ozveme zpět.

V případě dotazů je možné také volat na linku: +420 724 366 684.

Stačí vyplnit prohlášení podle instrukcí. Tohle je jedna z mála věcí, které za vás neuděláme. Ale není to nic složitého. Vyplněné a podepsané prohlášení s doplněným datem pak zašlete zpět na Fond.

Finální fakturu vám vystavíme poté, co podepíšete předávací protokol k hotové solární elektrárně nebo k tepelnému čerpadlu.

Na žádost vám můžeme zaslat kopii všech potřebných dokumentů k FVE:

 • Doklad o zaslání vyplněné žádosti o dotaci a o připojení k síti distributora, případně její kopii ve formátu PDF.
 • Situační nákres.
 • Technická zpráva a popis FVE.
 • Jednopólové schéma.
 • Dokumentace k panelům a ostatním komponentům.
 • Prohlášení o splnění podmínky výrobce.
 • Certifikáty.
 • Závěrečná revizní zpráva.
 • Případně jiné další dokumenty na vyžádání.

U tepelného čerpadla:

 • Doklad o zaslání vyplněné žádosti o dotaci, případně její kopii ve formátu PDF.
 • Krycí list technických parametrů (originál, nebo úředně ověřenou kopii).
 • Odborný posudek (originál, nebo úředně ověřenou kopii).
 • Případně jiné další dokumenty, které si od nás vyžádáte.

Všechny potřebné návody k obsluze fotovoltaiky a tepelných čerpadel vám vždy předáme v papírové podobě při revizi a na vyžádání vám je zašleme také v elektronické podobě.

Do budoucna budou i zde na těchto webových stránkách v sekci Ke stažení (na této části webu momentálně usilovně pracujeme).

Pro domácí fotovoltaickou elektrárnu platí:

Ne, stavební povolení není potřeba. I proto ostatně je instalace fotovoltaické elektrárny velice rychlá a patří k velice nenáročným úkonům, co se týče administrativy s úřady.

Povolení nicméně budete potřebovat v případe, že se vaše nemovitost nachází v nějaké chráněné krajinné oblasti v Česku (zkráceně CHKO) nebo v památkové zóně, protože u těchto staveb nesmí instalace fotovoltaiky ovlivňovat ráz krajiny ani ohrožovat faunu/flóru v daném místě. Proto před výstavbou fotovoltaické elektrárny potřebujete posudek od správy CHKO nebo od památkářů (Národního památkového ústavu).

I proto se snažíme u našich instalací používat celočerné fotovoltaické panely, které nemají žádný stříbrný rámec, který správa CHKO považuje za porušení rázu krajiny. Na jakémkoliv jiném území v rámci ČR není pro instalaci fotovoltaiky potřeba žádné povolení ani souhlas úřadů.

Pro tepelná čerpadla platí:

U tepelných čerpadel s celkovým výkonem do 20 kW není potřeba žádné stavební povolení (a ani není třeba ohlášení o stavbě). Je však nutné získat územní souhlas. Toho lze dosáhnout dvěma cestami – a sice můžete zkusit získat souhlas sousedů, nebo je další variantou vydání územního rozhodnutí.

U územního rozhodnutí je pak požadováno závazné stanovisko dotčeného orgánu, což je KHS (hygiena). Pro vydání stanoviska KHS je potřeba k žádosti dodat další podklady – dle požadavků zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se jedná o umístění zdroje hluku (tepelné čerpadlo systému vzduch – voda). Žadatel o vydání územního souhlasu nemusí předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví, pro účely vydání stanoviska, měření hluku provedené podle § 32a a návrh opatření k ochraně před hlukem v případě, že se nejedná o umístění zařízení do území zatíženého zdrojem hluku. Také se např. posuzuje, zda podle platné územně plánovací dokumentace, není v bezprostřední blízkosti lokality uveden záměr, u kterého by se dalo důvodně předpokládat, že bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací.

Umístění primárního okruhu tepelného čerpadla musí splňovat veškeré požadavky na ochranu životního prostředí (informace vám poskytne příslušný Odbor životního prostředí), hygienické předpisy (informace vám poskytne příslušná Krajská hygienická stanice), popř. požární předpisy. V případě venkovních jednotek tepelných čerpadel využívající energii venkovního vzduchu, se posuzuje jejich umístění na pozemku či stavbě, jejich orientace a akustický výkon. Hygienické limity chráněných vnitřních i venkovních prostor jsou legislativně stanoveny a nemají být překročeny. V některých případech může stavební úřad požadovat v rámci řízení provedení akustické studie, která předem instalaci tepelného čerpadla posoudí z hlediska ochrany před hlukem.

U instalací tepelných čerpadel s výkonem větším než 20 kW už bohužel je třeba stavební povolení. Některé úřady však připouštějí i další alternativy, kdy místo stavebního povolení můžete uzavřít veřejnoprávní smlouvu nebo si nechat tepelné čerpadlo posoudit autorizovaným inspektorem (tyto podmínky se však mohou lišit úřad o úřadu). Proto doporučujeme poradit se nejprve s konkrétním úřadem a až potom objednávat tepelné čerpadlo.

Pokud se vaše nemovitost nachází v chráněné krajinné oblasti (CHKO) či památkové zóně, budete si muset rovněž opatřit posudek od správy CHKO nebo od Státního památkového ústavu.

V našich podmínkách je nejvýhodnější sklon panelů někde na pomezí 30 a 35 stupňů, což zaručí, že elektrárna bude mít celoročně nejvyšší průměrný výkon.

Neznamená to však, že nemovitosti se střechy s jiným sklonem nebo atypické střechy jsou pro solární elektrárny zcela nevhodné. Pro určení maximálního výkonu elektrárny a to, kolik vám může vaše solární elektrárna ušetřit, potřebujeme provést osobní obhlídku vaší nemovitosti.

My zvládneme instalace na jakýkoliv typ střechy – jak sedlové, tak i na ploché nebo zcela atypické střechy.

V České republice dosahují solární panely nejvyššího výkonu na jižně a jihozápadně orientovaných střechách.

Opět to ale neznamená, že by to byla jediná možnost. Pokud nemáte střechu orientovanou na jih, nic se neděje. Panely lze umístit na východní i západní stranu. V takovém případě se přidávají jen navíc další 2 až 4 solární panely, aby vaše celá domácí elektrárna dosáhla na vámi požadovaný výkon.

Vyloženě nevhodná je pouze orientace střechy na sever.

V ideálních podmínkách vám elektrárna vyrobí nejvíce elektřiny na při sklonu 35° a orientaci na jih, jenže ideálních podmínek dosáhnete opravdu jen zřídka – respektive skoro vůbec. A to i v případě, že máte 35° střechu orientovanou čistě na jih. Jestliže máte šikmou střechu, uděláte nejlépe, když vaše fotovoltaické panely budou kopírovat její sklon. Je samozřejmě technicky možné zajistit, aby panely měly odlišný sklon od střešní linie budovy, ale jedná se o již daleko náročnější montáž a navíc tyto instalace nevypadají ani esteticky moc dobře.

Co je dobré vědět, tak že malé odchylky od těchto ideálních podmínek navíc nemají zásadní vliv na výkon elektrárny. Kupříkladu fotovoltaická elektrárna nainstalovaná na střechu orientovanou na jihozápad a se  sklonem 30° bude mít efektivitu přibližně jen o 5 % nižší než fotovoltaické panely umístěné pod úhlem 35°.

Na rovných střechách montujeme panely pod úhlem 27–33°, ale vždy samozřejmě záleží na konkrétní situaci a opět se to může lišit dům od domu.

Mějte však na paměti, že pokud budou panely nainstalovány pod menším sklonem než 15°, přijdou o svou samočisticí funkci. Bude na nich zůstávat sníh, ulpívat pyl, prach a jiné nečistoty, které budou snižovat výkon fotovoltaiky, dokud je těchto nečistot sami nezbavíte.

Ano, fotovoltaická elektrárna nemusí být nutně umístěná jen na střeše domu. Je možné ji umístit i na jiný objekt na stejném pozemku, který k tomu přísluší (garáž, pergola, balkon, plot, altán, markýza, fasáda). Tato stavení však musí být zakreslena v katastru nemovitostí, jinak byste na pořízení fotovoltaiky nedostali dotaci.

Instalace na jiné objekty než střechu se zpravidla volí v případě, kdy máte například příliš atypickou střechu, která je velmi členitá, s malou plochou, nevhodná pro umístění dostatečného počtu panelů a je nutné v takovém případě hledat jiná alternativní řešení.

Je třeba také brát v potaz, že účinnost fotovoltaických panelů nesnižuje pouze stín od okolní zástavby, stromů či komínů, orientace střechy, ale také samotný sklon panelů, který by se měl pohybovat v rozmezí řekněme nějakých 20 – 45° (v závislosti na typu střechy, její orientaci apod.). Jinak vám hrozí ztráta výkonu klidně až o 10-30 %, protože panely nebudou dosahovat svého maximálního možného výkonu.

V ideálních podmínkách vám elektrárna vyrobí nejvíce elektřiny na při sklonu 35° a orientaci na jih, jenže ideálních podmínek dosáhnete opravdu jen zřídka – respektive skoro vůbec. A to i v případě, že máte 35° střechu orientovanou čistě na jih. Jestliže máte šikmou střechu, uděláte nejlépe, když vaše fotovoltaické panely budou kopírovat její sklon. Je samozřejmě technicky možné zajistit, aby panely měly odlišný sklon od střešní linie budovy, ale jedná se o již daleko náročnější montáž a navíc tyto instalace nevypadají ani esteticky moc dobře.

Co je dobré vědět, tak že malé odchylky od těchto ideálních podmínek navíc nemají zásadní vliv na výkon elektrárny. Kupříkladu fotovoltaická elektrárna nainstalovaná na střechu orientovanou na jihozápad a se  sklonem 30° bude mít efektivitu přibližně jen o 5 % nižší než fotovoltaické panely umístěné pod úhlem 35°.

Na rovných střechách montujeme panely pod úhlem 27–33°, ale vždy samozřejmě záleží na konkrétní situaci a opět se to může lišit dům od domu.

Mějte však na paměti, že pokud budou panely nainstalovány pod menším sklonem než 15°, přijdou o svou samočisticí funkci. Bude na nich zůstávat sníh, ulpívat pyl, prach a jiné nečistoty, které budou snižovat výkon fotovoltaiky, dokud je těchto nečistot sami nezbavíte.

Jak budou panely připevněny je střeše se odvíjí od typu střešní krytiny a sklonu samotné střechy. Zpravidla používáme tyto způsoby uchycení panelů:

 • Zátěžové konstrukce – používáme na ploché střechy. Na nosnou konstrukci se připevní panely a nastaví se požadovaný sklon FV panelů.
 • Háky pro zachycení za střešní krytinu – v případě pálených anebo betonových tašek se využívá kombinovaný hák, který se napevno přimontuje ke krovu nebo instalují do trámu, kdy se do tašek šetrně vybrousí drážky pro háky. Posléze se betonová taška vrátí na původní místo a technik na hák namontuje hliníkové profily. V případě plechové krytiny se kotví skrz krytinu za pomoci kombinovaného šroubu. Ten disponuje gumovým těsněním, které zabraňuje vniku vody do střechy.
 • Úchyty ukotvené za falce – jestliže máte na střeše falcovaný plech, ukotví se podkonstrukce se speciálními úchyty ukotví za falce a není nutné kotvit konstrukci skrze krytinu. Jedná se o elegantní způsob uchycení bez nutnosti zásahu do střechy.

Nicméně existují i krytiny, na které není příliš vhodné FVE instalovat. Zejména se jedná o eternit, betternit apod. Tyto krytiny jsou křehké a mohou při montážích praskat. Neznamená to, že na ně panely nelze nijak nainstalovat, ale u těchto montáží už je potřeba dávat větší pozor a konstrukci a panely montovat z plošiny.

Jestliže váš dům neprošel žádnou stavební přípravu na fotovoltaiku, je třeba vyprojektovat a poté vytvořit plán kudy povedou kabely od panelů ke střídači a od střídače k hlavnímu domovnímu rozvaděči.

Dle tohoto plánu se pak vybudují průchody jednotlivými konstrukcemi domu, které jim stojí v cestě.

Znamená to vybudovat „průchody“ všemi konstrukcemi, které stojí v cestě (na střeše, ve stropech, ve stěnách). Jedná se však o velice nepatrné zásahy a naši technici se snaží vykonávat veškeré tyto úpravy maximálně šetrně.

Samozřejmostí je pak i to, že po dokončení instalace náš tým montážníků zasádruje všechny nově vytvořené otvory, umístí kabely do lišt a provede veškeré další nezbytné úpravy, aby celá fotovoltaická elektrárny a její příslušenství vypadala esteticky hezky a nikde nic zbytečně nepřekáželo.

Nakonec náš tým provede i závěrečný úklid, abyste vy neměli s ničím starosti.

Ano, je to nutné.

Protože váš střídač bude přivádět energii ze solární elektrárny právě do hlavního domovního rozvaděče, je nutné se napojit během elektroinstalace také na elektroměrový rozvaděč domu.

Ano, je to určitě možné.

Ale pak bude energie z fotovoltaiky pak ale bude proudit pouze do jedné fáze. Aby tedy instalace vaší fotovoltaické elektrárny byla co nejefektivnější, budeme ve vašem případě v rámci instalace optimalizovat fáze v hlavním domovním rozvaděči tak, aby hlavní byly připojeny spotřebiče, u kterých má napájení fotovoltaikou největší smysl (tzn. ty, které spotřebovávají nejvíce elektřiny – pračka, myčka, lednička apod.).

Co to pro vás znamená, když máte třífázové rozvody?

Nejčastěji je dům k distribuční síti připojen třemi fázemi, které se v Česku, jako v jediné zemi v EU, měří a účtují zvlášť.

Na jedné fázi tak mohu být přebytky z fotovoltaiky, ze zbylých dvou pak může naopak dům elektřinu ze sítě spotřebovávat. Výsledkem je, že za elektřinu na těchto dvou fázích je nutno platit distributorovi, ale přebytky na třetí fázi jsou do sítě distributora posílány zadarmo nebo za velmi nízkou cenu.

Úprava elektroměrného rozvaděče je záležitostí, která se týká hlavně starších nemovitostí.

Protože se však náročnost úpravy může velice lišit a může se jednat o triviální úkol i o velice časově i finančně náročný proces, do kalkulací ji nezahrnujeme a kalkulujeme ji zvlášť.

Samotná výměna může zabrat několik desítek minut, ale v případě komplikací se může protáhnout i na týdny až měsíce.

Proto během obhlídky vaší nemovitosti náš obchodně-technický zástupce zkontroluje i váš elektrosloupek a jeho stav. Jestliže bude potřeba jej upravit, můžeme tuto službu zahrnout do výsledné cenové kalkulace.

Mnozí naši klienti si však tuto úpravu často řeší sami.

Z našich zkušeností však doporučujeme si i tento úkon nechat od nás zpracovat, protože  v případě, kdy je elektrosloupek uprav neodborně, nemusí pak splňovat veškeré předepsané podmínky, což může vést ve výsledku ke zpoždění připojení fotovoltaiky k distribuční síti a tedy i zhoršení návratnosti vaší FVE.

Samotná výměna může zabrat několik desítek minut, ale v případě komplikací se může protáhnout i na týdny až měsíce.

K instalaci nepoužíváme žádné externí partnery nebo neproškolené dělníky. Nechceme se totiž dostat do situace, kdy nebudeme mít věci plně po kontrolou.

Vše si instalujeme sami za pomocí našeho vlastního týmu složeného z profesionálních a proškolených montážníků, kteří se specializují pouze na montáže solárních systémů, abychom dokázali garantovat kvalitu provedené instalace.

Náš montážní tým pravidelně proškolujeme. Naši montážníci jsou taktéž držiteli všech potřebných oprávnění nutných pro instalaci našich zařízení.

Samozřejmostí je pak i to, že po dokončení instalace náš tým montážníků zasádruje všechny nově vytvořené otvory, umístí kabely do lišt a provede veškeré další nezbytné úpravy, aby vaše nové zařízení a jeho okolní příslušenství vypadalo na pohled esteticky hezky a nikde nic zbytečně nepřekáželo.

Nakonec náš tým provede i závěrečný úklid, abyste vy neměli s ničím starosti.

Jednodušší instalace solárních panelů zvládnou během jednoho dne, ty složitější zvládáme nejpozději do 3 dnů.

U tepelného čerpadla trvá montáž také v rámci několika dnů.

Pokud máte s fotovoltaickým systémem nebo s tepelným čerpadlem jakékoliv potíže, zavolejte nám na +420 724 366 684, nebo nám pošlete popis vašeho problému  a email info@energosolar.cz. Ve všední dny nás na těchto kontaktech zastihnete od 8 do 18 hodin.

Většinu objevivších se problémů se zákazníky dokážeme vyřešit po telefonu díky vzdálenému přístupu, kde lze skrze hodnoty u fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla zjistit, zda opravdu se jedná o závadu, anebo jen o nevhodné nastavení systému. Pokud to povaha problému dovolí, náš technik vám poradí na dálku, jak vše uvést zpět do plného provozu.

Pokud se jedná o složitější problém nebo vážnější poruchu, kterou již takto snadno vyřešit nelze, vyšleme k vám náš servisní tým. Naši technici k vám dorazí nejpozději do týdne od oznámení vašeho problému. V urgentních případech (třeba když vám vypadne tepelné čerpadlo v průběhu zimy) se samozřejmě pokusíme za vámi dojet i dříve. Vždy se to však odvíjí od aktuální vytíženosti našeho servisu.

Záleží, zda se jedná o záruční nebo pozáruční servis.

Záruční servis poskytujeme bezplatně, pozáruční už je zpoplatněn dle sazebníku.

Revize pro fotovoltaiku a fotovoltaické systémy

Žádný zákon vám neukládá, že musíte revizi fotovoltaiky provádět (revizní kontroly nejsou povinné). Nicméně my našim klientům doporučujeme provádět revizi svého fotovoltaického systému 1x za 4 roky. Cena za revizi se obvykle pohybuje okolo 4 000 – 5 000 Kč.

Revize pro tepelná čerpadla

Z pohledu zákona se na běžná tepelná čerpadla o menších výkonech, která splňují množstvím náplně do 5 tun ekvivalentu CO2 a mají hermeticky uzavřené zařízení (tzn. již chladící kapalinu obsahují a neplní se na místě), nevztahuje nutnost provádět revizi kontrolu těsnosti.

Všem našim zákazníkům ale i tak doporučujeme alespoň jednou za 2 roky si nechat prohlédnout tepelné čerpadlo servisním technikem.

Důvodů, proč si nechat tepelné čerpadlo zkontrolovat, je hned několik:

 • Tepelné čerpadlo nepatří mezi zrovna levné záležitosti a správná údržba ještě více prodlouží jeho životnost.
 • Smyslem tepelného čerpadla je šetřit za energie. Ale jen správně seřízené tepelné čerpadlo vám bude jak topit i šetřit zároveň.
 • Servis může včas odhalit a odstranit případný problém, který by mohl v budoucnu způsobit větší škodu.

Povinné kontroly těsnosti chladicích okruhů tepelných čerpadel

Protože tepelná čerpadla obsahují fluorované skleníkové plyny, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 842/2006 a dalších předpisů, je provozovatel tepelného čerpadla povinen zajistit pravidelné kontroly těsnosti chladicího okruhu tepelného čerpadla (tzn. tyto revize se nevztahují na daná zařízení obecně, ale jen na jeho určitou část).

Od 1.1.2015 je platné nařízení č. 517/2014, podle kterého jsou limity pro provádění prohlídek závislé na typu použitého chladiva. Například pro R407C  jsou limity 2,82 kg pro split systémy a 5,64 kg pro monobloky s hermeticky těsným systémem. U chladiva R410A pak 2,39 kg pro split systémy a 4,78 kg v případě hermetického systému. Povinnost kontrolovat tepelná čerpadla platí od 1.1.2017.

Revizní kontroly se musí provádět u tepelných čerpadel obsahujících nadlimitní množství chladiva. Výjimkou jsou tepelná čerpadla typu monoblok s hermeticky uzavřeným okruhem (jsou naplněna chladivem již u výrobce), která mají na štítku označení „Hermetically sealed system”. U těchto tepelných čerpadel je hranice množství chladiva pro povinné prohlídky vyšší.

Z povinných revizí jsou zatím vyjmuta zařízení, která obsahují méně než 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaných skleníkových plynů a zařízení, která jsou z výroby hermeticky uzavřená a mají příslušné označení výrobce a obsahují méně než 10 tun ekvivalentu CO fluorovaných skleníkových plynů.

U menších instalací (rodinné domy apod.) je to většinou 1x ročně, u větších instalací jednou za 6 měsíců. Interval kontrol těsností lze ponížit na jednou za 24 měsíců a jednou za 12 měsíců v případě, že je instalován systém detekce úniků.

Jak poznáte, že se na vaše tepelné čerpadlo vztahuje povinná revize?

Povinnost revize je vázaná na objem a druh chladiva.

Každý výrobce zařízení má za povinnost uvádět obsah náplně zařízení a v technické dokumentaci popsat o jaký systém se jedná. Směrnice v tomto případě rozlišuje jednak množství a druh náplně a jednak typ zařízení na  ne/hermeticky uzavřené zařízení.

Běžná tepelná čerpadla o menších výkonech zatím tedy splňují množstvím náplně do 5 tun ekvivalentu CO2 a podmínkou hermeticky uzavřeného zařízení, u nichž není nutné kontroly těsnosti provádět.

Proti tomu se dá říci, že většina klimatizací a tepelných čerpadel vzduch-voda, která jsou propojena chladivovým potrubím, tzn. split systém, těmto revizím podléhají, protože výše uvedené podmínky nesplňují a to ani v malých výkonech.

Kromě fotek realizací, které najdete vždy na našem webu, umožňujeme zájemcům o novou fotovoltaiku nebo tepelné čerpadlo přijet se osobně podívat přímo za majiteli, kterým jsme elektrárny nebo čerpadla již nainstalovali. Můžete se tak napřímo doptat na jejich zkušenosti s instalací i provozem.

Návštěvu je nutné si s námi vždy předem domluvit, abychom mohli dát našim klientům vědět, že je navštívíte a kdy.

Pokud naopak od nás již máte fotovoltaiku nebe tepelné čerpadlo, jež jsou v provozu déle než jeden rok, a nedělalo by vám problém si promluvit s některým z našich potenciálních zákazníků, budeme rádi, když se nám ozvete na některý z našich kontaktů:

 • Na telefonním čísle: +420 724 366 684.
 • Prostřednictvím emailu: info@energosolar.cz.

Jsme česká technologicko-developerská firma s několikaletou historií zaměřující se na budování inovativních technologických řešení v oblasti obnovitelných zdrojů a poskytující služby od A do Z v oblasti distribuce, montáže fotovoltaických systémů a tepelných čerpadel. Pro klienty zajišťujeme vše počínaje analýzou, prodejem, instalací a montážemi a konče dotačním řízením a servisem.

V našem týmu máme certifikované elektrikáře, topenáře a stavaře s více než 20 lety praxe. Zakládáme si na kvalitě – věříme, že spokojený klient je tou nejlepší referencí a na této vizi máme dlouhodobě postavené celé naše podnikání. Protože jen spokojený zákazník naši firmu rádi doporučí dále.

Chci individuální cenovou nabídku zdarma

Získáte cenovou nabídku přesně pro vaši nemovitost. Do 24 hodin a nezávazně.

  Odesláním formuláře uděluji souhlas společnosti Chaintech s.r.o. ke zpracování svých osobních údajů v souladu s evropským nařízením GDPR.

  Kontakty a fakturační údaje

  Kde nás najdete?

  Chaintech s.r.o.
  Pobřežní 394/12
  186 00 Praha 8 – Karlín

  +420 724 366 684
  Volejte PO-PA od 8-18 hod.

  info@energosolar.cz
  Odpovídáme do 48 hodin.

  Fakturační údaje společnosti

  Chaintech s.r.o.
  Světova 523/1, Libeň
  180 00 Praha

  IČ: 06512119
  DIČ: CZ06512119